ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын шуурхай зөвлөгөөн 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр боллоо. Зөвлөгөөнийг дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат удирдан явууллаа.

Зөвлөгөөний эхэнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ыг дүүргийн Засаг дарга танилцуулан журамд заагдсан үүргүүдийг онцгой анхаарч хэрэгжүүлэхийг даалгалаа.   Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, дэд хурандаа С.Эрдэнэбаяр дүүргийн нутаг дэвсгэрт үүсээд байгаа хөрсний ус, булгийн усны халиа, хөлдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах чиглэлээр хийж буй ажлын талаар танилцууллаа.

Дүүргийн 7, 8, 12, 17, 18 дугаар хороодын 13 байршилд гудамж талбай, айл өрхийн хашаа бүхий 2000м2 гаруй талбайд хөрсний ус, булгийн усны халиа үүсч, иргэд болон автомашин зорчиход хүндрэлтэй байдал үүссэн. Үүссэн нөхцөл байдалд дүүргийн Үер ус, хөлдөлт, ус, цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед  ажиллах шуурхай ажлын хэсэг өнгөрсөн оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр арга хэмжээ авч 551м шуудуу татан, 1000 гаруй тонн мөсийг 140 гаруй удаагийн рейсээр ачиж зөөвөрлөн ажилласнаар 8, 12, 17 дугаар хороодод аюулгүй байдлыг хангасан байна. Одоогийн байдлаар 7, 18 дугаар хороодод үүссэн нөхцөл байдал дээр ажиллаж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/01 дүгээр захирамжаар “2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой – Хөгжлийн жил болгон зарлах тухай” болгосонтой холбогдуулан хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг иргэн, төр хувийн хэвшлийн байгууллагын саналыг тусган боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах, хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд баригдаж ашиглалтад орсон барилга байгууламж, объектуудыг нийслэлийн өмчид бүртгэж авах, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулж ажиллах, 2019 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудын газар чөлөөлөх ажлын бэлтгэл ажлыг хангах, Нийслэлийн дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газрууд болон нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн төсөвт байгууллагуудын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай” А/1107 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэлийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-21-ны өдрүүдэд зохион байгуулах тул хэрэгжилтийг хангаж ажиллах зэрэг үүрэг даалгаврыг Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөр өгчээ.

Дүүргийн Засаг дарга 2019 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “2019 оныг Иргэдийнхээ хөгжлийг дэмжих жил болгон зарлах тухай” А/01 дугаар захирамжийг уншиж танилцуулан жилийн ажлын хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэдэд, хүртээмжтэй, түргэн, шуурхай, нээлттэй хүргэх, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албад хороодод ажиллах нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган батлуулж, үр дүнг тооцож ажиллах, иргэдээс 2018 онд ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд Дотоод аудитын алба гүйцэтгэлийн аудит хийж, танилцуулан ажиллахыг тус тус үүрэг болголоо.

Leave a Reply

  • Facebook