СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Сэлбэ дэд төвийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороонд Бизнес Инкубатор Төв, Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв, 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэг зэрэг нийгмийн байгууламжууд баригдах юм. Ажлын хүрээнд тус хороонд газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг Азийн Хөгжлийн банкны Хамгааллын бодлогын дагуу боловсруулсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлогын баримт бичигт нийцүүлэн гүйцэтгэсэн.

Нийгмийн байгууламжууд баригдах газарт хийгдэж буй үйл ажиллагаатай Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат танилцаж холбогдох үүрэг, чиглэл өглөө. Одоогийн байдлаар газрыг хашаажуулж байгаа бөгөөд удахгүй бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх юм байна.

 

Leave a Reply

  • Facebook