ЗӨӨВРИЙН АЖЛЫН БАЙР ОЛГОН, БАТЛАМЖИЙГ ГАРДУУЛАН ӨГӨВ

“Чингэлтэйд үйлдвэрлэв” хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын байрыг бий болгон, баялаг бүтээж, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулж байгаа жижиг, дунд өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд “Зөөврийн ажлын байр” олгож, батламжийг дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат, ЧДЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Булган нар гардуулан өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook