“ЦЭВЭР ОРЧИН – ЧИНГЭЛТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО” АЯНЫ ХҮРЭЭНД ХИЙХ АЖЛЫН ТАЛААР ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх болон “ЦЭВЭР ОРЧИН-ЧИНГЭЛТЭЙЧҮҮДИЙН ОРОЛЦОО” аяны хүрээнд зохион байгуулагдах ажлын талаар 1-19 дүгээр хороодын Засаг дарга нар, Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны ажилтан албан хаагч нарт танилцуулж, иргэдийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, агаарын бохирдлыг бууруулахад бодит үр дүн үзүүлэх дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх, сурталчлах ажлыг иргэдийн дунд үе шаттай зохион байгуулж ажиллах талаар Дүүргийн Засаг даргын Төсөл хариуцсан Орлогч Ж.Чимэдцогзол Ажлын хэсгийн ахлагчийн хувьд тодорхой саналуудыг хэлж, чиглэл өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook