МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжит мэдээллийн цаг 2 дугаар сарын 22-ны өдөр боллоо. Мэдээллийн цагийг Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж удирдан явуулж цаг үеийн холбогдолтой мэдээлэл хүргэлээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны Дүрэм батлах тухай 33 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм, ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах, албан хаагчдын дунд жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг спортын нөхөрсөг тэмцээн, Тамгын газрын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох зэрэг үүрэг даалгаварыг өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook