ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН БАЙДАЛ Албан ёсны статистикийн мэдээллээр бэлтгэсэн 2013 оны 1 дүгээр улирлын танилцуулга

Leave a Reply

  • Facebook