Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн амбулатори 2018 онд давхардсан тоогоор 50979 хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна

Leave a Reply

  • Facebook