“ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ИНДЕКС”-ИЙН ТООЦОХ АРГАЧЛАЛЫН  СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэл, дүүргийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийслэлийг иргэд оршин суугчдаа дээдэлсэн, тэдний амьдрах эрүүл аюулгүй, тав тухтай орчныг хангасан хот болгох зорилт дэвшүүлсэн. “Аз жаргалтай хот”-ын индексийн шалгуур үзүүлэлт, түүний тодорхойлолт, тооцох аргыг дэлхийн хотуудын хөгжлийг туршлага, олон улсын байгууллагаас батлан гаргасан ойлголт, тодорхойлолт, шалгуур үзүүлэлт болон манай улсад хөгжлийн индексийг тооцсон туршлагыг харгалзан Хотын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал боловсруулсныг НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Ягаанцэцэг, Үндэсний статистикийн хорооны мэргэжилтэн Д.Баасан нар Чингэлтэй дүүргийн 1-19 дүгээр хорооны нийгмийн ажилтан, холбогдох хэлтэс албадын мэргэжилтнүүдэд танилцуулж, “Хотын хөгжлийн индекс”-ийн тооцох аргачлалын талаар сургалт явууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook