ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН БАЙДАЛ Албан ёсны статистикийн мэдээллээр бэлтгэсэн 2013 оны 9 сарын танилцуулга

Leave a Reply

  • Facebook