“ЦАСНЫ БАЯР” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хууль, дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны “Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөр батлах тухай 28 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ЧДЗДТГ-аас дүүргийн удирдлага, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Цасны баяр”-ыг зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд ажилтан албан хаагчдын дунд олс таталт, сумо бөх, буухиа тэмцээнийг тус тус зохион байгууллаа.

 

Leave a Reply

  • Facebook