АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны Б/54 дугаар тушаалаар Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль батлагдсантай холбоотой Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам, хэлтэс, албадын дүрэм, албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан.

Тус ажлын хэсгийн хуралдаан өнөөдөр болж дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж удирдан явууллаа.

Хурлаар байгууллага, нэгж, төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журмын талаар танилцуулж, албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлтыг шинэчлэн боловсруулахад холбогдох үүрэг даалгавар өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook