МЭДЭЭЛЭЛ ИННОВАЦИЙН ТӨВТЭЙ ТАНИЛЦЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид дүүргийн “Мэдээлэл, инновацийн төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Төвийн үйл ажиллагаа болон агаарын бохирдлыг бууруулах боломжийн талаар Мэдээлэл, инновацийн төвийн менежер М.Мөнхзаяа хэлтсийн албан хаагчдад мэдээлэл өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook