ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ “ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ-90 МИНУТ” ХАВРЫН БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын А/285 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны удирдамж, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан “Их цэвэрлэгээ 90 минут” хаврын бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж байна.

Их цэвэрлэгээгээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 7 хэлтэс алба, 1-19 дүгээр хорооны Ажлын алба, Засаг даргын дэргэдэх 24 хэлтэс, алба, иргэд, “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээ” ХХК, “Найши трейд” ХХК-ийн харьяа иргэдийн бүлэг, мөн дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажилтан албан хаагчид, 87 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын ажилтнууд цэвэрлэгээний ажилд хамрагдан харьяа албан байгууллага, айл өрхийн эзэмшил хашаа, аж ахуйн нэгжийн хаягийн байгууламж, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, эд хогшил, хөшөө дурсгал, гуу жалганд үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэж байна.

 

 

Leave a Reply

  • Facebook