БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН ХУРАЛ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргатай дүүргийн 15 цэцэрлэгийн Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дарга нар 2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн ажил үүргийн хэрэгжилтийг дүгнэх, архивын нөхөн бүрдүүлэлтээр үүссэн баримтыг данс бүртгэлд авсан тухай хэлэлцүүлэх дүүргийн архивын дэргэдэх ББНШК-ын хурал боллоо.

Хурлыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж удирдан явуулж дүүргийн 11 цэцэрлэгийн ББНШК-ын дарга, гишүүд хамрагдаж архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн баримт данс хэлэлцүүллээ.

Leave a Reply

  • Facebook