АМНЫ ХӨНДИЙН ӨВЧЛӨЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Япон улсын Эрүүл хотыг дэмжигч ашгийн бус байгууллагын Ерөнхийлөгч Мицуюуки Чиба тэргүүтэй төлөөөгчид өнөөдөр дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, ажиллагсад, төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, сургуулийн эмч нарт амьдралын буруу хэв маягаас үүдсэн амны хөндийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, үүний ач холбогдлын талаар мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилготой сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 80 гаруй хүн хамрагдсан юм.

Leave a Reply

  • Facebook