Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг сайжруулах болзолт уралдаан зохион байгуулах тухай

Leave a Reply

  • Facebook