быстрый займ на карту
Үзсэн: 478

“ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БУС ХУВАНЦАР САВНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ БУУРУУЛАХ” АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Хэрэглэгчдийн хүнсний талаарх боловсролыг дээшлүүлэх, хэрэглээний зөв зохистой дадлыг төлөвшүүлэх, хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээг бууруулах зорилгоор “Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээг бууруулах” аяныг зохион байгуулан ажиллаж байна. “Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээг бууруулах” аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг хуралдан хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлийг баталлаа.

Аяны хүрээнд хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээг бууруулах хяналтын тооллого зохион байгуулж, хэрэглээний өнөөгийн байдлыг тодорхойлох статистик суурь судалгааг гарган төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж байна. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook