ЭЦЭГ ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧИД ЧИГЛЭСЭН ХҮНСНИЙ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛАХ ТАЛААР ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулж буй “Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны хэрэглээг бууруулах” аяны хүрээнд төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн эцэг эх, асран хамгаалагчид зориулсан “Хуванцар савны хэрэглээ”-тэй холбоотой сургалтыг зохион байгуулан ажиллах талаар чиглэл өгөх уулзалт боллоо.

Тус уулзалтад төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн арга зүйч, ерөнхий боловсролын сургуулийн эрхлэгч нийт 40 гаруй албан хааг оролцож аяны хүрээнд хамтран ажиллах санал солилцлоо. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook