Мэдээлэл

Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэл 2015 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах тул 60 хүртлэх насны бэлтгэл офицерууд, 18-50 насны эрэгтэйчүүд, цэргийн анги, байгууллагад ажиллаж байгаа генерал, офицер, ахлагч, гэрээт цэргийн албан хаагч, цэрэгжсэн болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын албан хаагчид та бүхэн өөрийн оршин сууж буй хороон дээрээ очиж бүртгэлдээ хамрагдана уу.

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

Цэргийн Штаб Утас: 327575-204,214

Leave a Reply

  • Facebook