ИРГЭДЭД ЗӨВЛӨМЖ ХҮРГЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай”  62 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016  дугаар захирамж,  “Түүхий нүүрс тээвэрлэлт хэрэглээнд хяналт тавих тухай” А/1118 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн гэр хорооллын 7-19 дүгээр хороодын Засаг даргын ажлын алба, Онцгой байдлын хэлтсийн ажилтан алба хаагчид, гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн гишүүд, хэсгийн ахлагч нар, сайн дурын эргүүлүүд хамтран сайжруулсан түлшийг ашиглах, зуухыг галлах зөвлөмжийг 7330 айл өрх, иргэдэд тарааж, түүхий нүүрс түлж хэрэглэж буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллаж байна гэж Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс мэдээллээ.

Leave a Reply

  • Facebook