ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 2014-2016 ОНД ХЭРЭГЖИХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

”Ногоон дүүрэг” хөтөлбөр

“Хүний нөөцийн хөгжил” хөтөлбөр

“Иргэний оролцоог дэмжих ” хөтөлбөр

“Жижиг,дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих” дүүргийн дэд хөтөлбөр

“Бүтээмжтэй ажлын байр”

хөтөлбөр

“Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөр

“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр

“Цахим сургууль,цахим цэцэрлэг” хөтөлбөр

“Манлайлан суралцагч оюутан, сурагчдыг дэмжих” хөтөлбөр

“Халамжаас хамгаалалд,

Xамгааллаас хөдөлмөрт” хөтөлбөр

“Хотын иргэн-Хотын соёл” хөтөлбөр

“Нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөр

Leave a Reply

  • Facebook