ДҮҮРСЭН ДАЛАНГИЙН МӨСИЙГ ЦЭВЭРЛҮҮЛЖ, ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАЛАА

Чингэлтэй дүүргийн 10,11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр үерийн ус зайлуулах далангийн мөсийг Геодези, Усны барилга байгууламжийн газраар цэвэрлүүлж учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, иргэдэд Онцгой байдлын хэлтсээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч удирдлагаар хангаж ажиллалаа.

Leave a Reply

  • Facebook