ЗОЧИД БУУДАЛ, ДЭН БУУДЛУУДАД ШАЛГАЛТ ЯВУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран “Ой мод” ХХК-ийн  Хараа зочид буудал, “Эй Би Эм Эй” ХХК-ийн Аз зочид буудал, “Эцэг-Эх” ХХК-ийн “Од”, “Зээргэнэ” дэн буудлуудад Нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын зөвшөөрлийг олгох хүсэлтийн дагуу “Зочид буудлын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл үндсэн шаардлага MNS4588:2008” стандартыг мөрдүүлэх, хангуулах зорилгоор шалгалтаар ажиллалаа.

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook