СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны A/1016 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүрээнд УГААРЫН ХИЙ МЭДРЭГЧ төхөөрөмжийг хүргэх ажлыг Чингэлтэй дүүрэгт 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлүүлж байгаа бөгөөд Чингэлтэй дүүргийн Мэдээлэл инновацийн төвд төхөөрөмжийг танилцуулах, хэрэглэх талаар анхны сургалтыг дүүргийн Засаг даргын Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан орлогч Ж.Чимэдцогзол удирдан, Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгууллаа.

Leave a Reply

  • Facebook