Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай дүүргийн засаг даргын захирамж

Leave a Reply

  • Facebook