Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 64 дүгээр зүйлийн 64.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Нарангийн Ганчимэг нь 2011 онд нас барсан тул 2001 оны 09 дүгээр сарын 16-нд төрсөн Ганчимэгийн Мөнхзул /эмэгтэй/, 2003 оны 03 дугаар сарын 17-нд төрсөн Ганчимэгийн Амарбаясгалан /эрэгтэй/, 1998 оны 03 дугаар сарын 06-нд төрсөн Ганчимэгийн Мөнхчимэг /эмэгтэй/ нарын асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр төрсөн эгч Рагчаагийн Ариунбилэгийг тогтоосугай.

2. Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Б.Мөнхбат/-т даалгасугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

 

Leave a Reply

  • Facebook