НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМЫН 2020 ОНЫ ХАВРЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД НӨӨЦИЙН МАХ ХУДАЛДААЛАХ 47 ДЭЛГҮҮРИЙН ЖАГСААЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМЫН 2020 ОНЫ ХАВРЫН ХЭРЭГЦЭЭНД ЗОРИУЛАН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД НӨӨЦИЙН МАХ ХУДАЛДААЛАХ 47 ДЭЛГҮҮРИЙН ЖАГСААЛТ

Leave a Reply

  • Facebook