ЦАГ ҮЕИЙН АСУУДЛААР ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ

Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга бөгөөд Онцгой комиссын дарга Н.Батсүмбэрэл дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын албан хаагчид, 1-19 дүгээр хороодын Зохион байгуулагч нарт Олон улсад шинэ төрлийн Коронавирусийн халдвар эрчимтэй тархаж байгаа үед тодорхой чиг үүргийн дагуу ажиллах болон Улсын Онцгой Комиссын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд гарсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн “0-12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй албан хаагчдыг богиносгосон цагаар ажиллуулах тухай” А/172 дугаар Захирамжийг танилцуулж, цаг үеийн байдлаар үүрэг, чиглэл өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook