Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 01                      Дугаар А/283                               Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эцэг Цоодолын Цогтбаатар нь 2011 онд, төрсөн эх Цэгмидийн Чимэгмаа нь 2013 онд нас барсан тул 2000 оны 03 дугаар сарын 03-нд төрсөн, эрэгтэй, Цогтбаатарын Дашнямын асран хамгаалагчаар төрсөн эгч Цогтбаатарын Анхтуяаг тогтоосугай.

2. Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Б.Мөнхбат/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА                                      Д.ГАНБОЛД

Leave a Reply

  • Facebook