Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 03                           Дугаар А/282                                   Улаанбаатар хот

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.1, 64.1.3, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Төрсөн эх Жадамбын Ганчимэг нь 2013 онд өвчнөөр нас барсан. Төрсөн эцэг Доржсэмбийн Гансүхийн зөвшөөрлөөр 1998 оны 06 дугаар сарын 10-нд төрсөн, эмэгтэй, Гансүхийн Номин-Эрдэнийн харгалзан дэмжигчээр нагац аав Мягмаржавын Жадамбыг тогтоосугай.

2. Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Б.Мөнхбат/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА                                             Д.ГАНБОЛД

 

Leave a Reply

  • Facebook