Сургалтын зардал гаргах тухай

2013 оны 09 дүгээр сарын 23                       Дугаар A/272                                     Улаанбаатар хот

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Кёнги хотод 2013 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Онцгой байдлын удирдлагын систем, мэргэжлийн мэдлэг чадвар, технологийг дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтанд оролцох дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах гал унтраах 10 дугаар ангийн дарга хурандаа Ч.Цогтбаярын замын зардалд шаардагдах 992.600 /есөн зуун ерэн хоёр мянга зургаан зуу/ төгрөгийг Засаг даргын Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Б.Мөнхбат/-т зөвшөөрсүгэй.

2. Сургалтын үр дүнг ирсэнээс хойш ажлын 3 хоногт багтаан тайлагнахыг Онцгой байдлын хэлтэс /А.Дамцагдорж/-т үүрэг болгосугай.

 

ЗАСАГ ДАРГА                                    Д.ГАНБОЛД

 

Leave a Reply

  • Facebook