ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 14 БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 02 албан даалгавраар Чингэлтэй дүүрэгт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй сургууль, цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлыг Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар дүүргийн Боловсролын хэлтэс хамтран зохион байгуулж ажиллалаа. Чингэлтэй дүүрэгт он дамжин баригдаж байгаа сургууль, цэцэрлэгийн 14 барилгын ажлын гүйцэтгэл 30-95%-тай үргэлжилж байна.

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook