ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АНХААРАЛД

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2020 оны “Төрийн албаны тасралтгүй байдал, харилцаа холбооны бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай” А/422 дугаар захирамж гарч төрийн албан хаагчдын 2020 оны ээлжийн амралт эхэлж буйтай холбогдуулан өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ажиллаж байгааг харгалзан төрийн албаны тасралтгүй байдлыг хангаж, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд холбоо харилцааны бэлэн байдлыг ханган, байгууллагын аюулгүй байдал, харуул хамгаалалт, нэвтрэх хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болгосон байна. Иймд Чингэлтэй дүүргийн Нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид ээлжийн амралтын хугацаанд хувийн бэлэн байдлаа хангана уу.

Leave a Reply

  • Facebook