АЖЛЫН ХЭСЭГ ХУРАЛДЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2020 оны А/428 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг 2020 оны 08 дугаар сарын 03 – ны өдөр хуралдаж “Чингэлтэйн ахмадын амралт” ОНӨААТҮГазрын хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх асуудлыг хэлэлцлээ.
Дүүргийн Засаг даргын Төсөл хариуцсан Орлогч Ж.Чимэдцогзол ажлын хэсгийг ахалдаг бөгөөд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг нэгтгэж,хурлаас гарсан шийдвэрийг Дүүргийн Засаг даргад танилцуулахтай холбоотой тайлан мэдээг гаргаж танилцуулж ажиллахыг Ажлын хэсгийн гишүүдэд үүрэг болголоо.

Leave a Reply

  • Facebook