ИХЭР ХҮҮХДИЙН ТЭТГЭМЖЭЭР www.ehalamj.mn-Д  БҮРТГҮҮЛЭЭД ЦАХИМААР АВААРАЙ

Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем www.ehalamj.mn -д цахимаар хүсэлт илгээн дансаа бүртгүүлж Ихэр хүүхдийн тэтгэмжээ шууд данс руугаа аваарай.

Тус тэтгэмжийг ихэр хүүхэдтэй болсон өрхөд хүүхэд тус бүрд нэг удаа 1 сая төгрөг, 3 болон түүнээс дээш ихэр хүүхэдтэй болсон өрхөд хүүхэд тус бүрд нэг удаа 3 сая төгрөг олгодог. Ихэр хүүхдийн тэтгэмжид 2018 онд 893, 2019 онд 971 өрх хамрагдсан байна.

 

Leave a Reply

  • Facebook