ТУРШИЛТЫН ЖУРМААР СТАНДАРТ ХОГИЙН САВ БАЙРШУУЛЛАА

Хог хаягдлын цэгийн байршил, менежментийг оновчтой болгох, хороо СӨХ-ийн хариуцлага, уялдааг сайжруулах зорилгоор 3,4-р хороо, ТҮК-ийн удирдлагуудтай хамтран туршилтын журмаар стандарт хогийн савыг 3 байршилд турших, эзэнжүүлж хариуцуулахаар шийдвэрлэлээ.

Мөн Засаг даргын Тамгын газрын 8-10 сарын ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсээс хийгдэх гудамж түрэх, хусах, хайрга дайрга асгаж индүүдэх ажлын хүрээнд 7 дугаар хорооны удирдлагуудтай уулзаж гудамж замын тоо хэмжээ, ажлын уялдааг тодруулж хугацааг тохиролцлоо.

ТОХИЖИЛТ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

 

 

Leave a Reply

  • Facebook