быстрый займ на карту
Үзсэн: 61

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ ЗАВСРЫН АУДИТ ЭХЭЛЛЭЭ

Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас Чингэлтэй дүүргийн улс болон орон нутгийн төсвийн байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийх завсрын аудит эхэллээ. Завсрын аудитад 2020 оны II дугаар улирлын санхүүгийн тайлан, нягтлан бодох бүртгэл болон бусад холбогдох баримт материалыг хамруулсан болно.

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Leave a Reply

  • Facebook