2014 оны 12 сарын 01 өдөр дугаар А/415 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан буцалтгүй тусламж олгох тухай

Leave a Reply

  • Facebook