ШИЛЭН ДАНСТАЙ ХОЛБООТОЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Чингэлтэй дүүргийн Дотоод аудитын албанаас дүүргийн 1-9 дүгээр хороодын Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга, нягтлан бодогч нарт Шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллүүдэд илэрч буй зөрчил, зөрчил дутагдлыг арилгах, мэдээллийг үнэн бодитой, иж бүрэн, хугацаанд байршуулах талаар сургалтыг зохион байгуулан ажиллалаа. Сургалтаар Шилэн дансны хууль, Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмыг танилцуулав. Мөн сургалтын үеэр Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллүүдэд илэрч буй зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх, хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах үүрэг чиглэлийг өгч ажиллалаа.

Leave a Reply

  • Facebook