СУРАГЧДЫН АМРАЛТ 12 ДУГААР САРЫН 18-НААС ЭХЭЛНЭ

Сурагчдын амралтыг 12-р сарын 21-нээс эхлүүлэх саналыг БШУЯ-аас гаргасан ч Засгийн газрын шийдвэрээр 12-р сарын 18-наас эхлүүлэхээр шийдвэрлэжээ. Ингэснээр сурагчид 12-р сарын 18-наас 2-р сарын 1-ний хооронд амарна. Сурагчдын 2-р улирлын хичээл 2-р сарын 1-нд эхэлнэ. Хэрвээ “COVID-19”-ийн нөхцөл байдал хүндэрвэл хичээл, сургалтын үйл ажиллагааг цахимаар явуулахаар бэлтгэл ажлыг хангажээ.

Leave a Reply

  • Facebook