“ХАРИУЦЛАГАТАЙ ИРГЭН, ХАРИУЦЛАГАТАЙ БҮРТГЭЛ” АЯН ЭХЭЛЛЭЭ

Улсын бүртгэл үүсч хөгжсний 80 жилийг угтсан ” Хариуцлагатай иргэн Хариуцлагатай бүртгэл” аяны 11 дүгээр сарын 09-нөөс 20-ний өдөр хүртэл үргэлжилнэ.11 дүгээр сарын 10-ний өдөр 3 ба 6 дугаар хорооны цогцолбор байранд11 дүгээр сарын 11-ний өдөр 7 ба 8 дугаар хорооны цогцолбор байранд11 дүгээр сарын 12-ний өдөр 9 ба 10 дугаар хорооны цогцолбор байранд11 дүгээр сарын 13-ний өдөр 11 ба 12 дугаар хорооны цогцолбор байрандболно. Аяны хүрээнд улсын бүртгэлийн багц хуулийг сурталчлах, иргэн болон эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар иргэдэд зөвлөлгөө өгөх, иргэний шинэчилсэн бүртгэл хийх үүнд 16 нас хүрч шинээр иргэний үнэмлэх авах мөн 25,45 насны сунгалтыг хийлгэх боломжтой юм.

Leave a Reply

  • Facebook