ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН ХАЯГТАЙ ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ӨРХҮҮДЭД ОЛГОХ ХҮНСНИЙ БАГЦЫГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Чингэлтэй дүүргийн 7-19 дүгээр хороонд хөдөө орон нутгаас нүүж ирсэн боловч Улаанбаатар хотын хаяггүй Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд Олон Улсын Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас ирүүлсэн “Хүнсний багц”-ыг дүүргийн Онцгой комиссоос хороодын Засаг даргын ажлын албанд хүлээлгэн өглөө.

Leave a Reply

  • Facebook