Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн 2020 онд үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрууд болон тамхины тусгай зөвшөөрөл батламж олгосон байдал

Leave a Reply

  • Facebook