ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 2020 ОНЫ УЛС БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ҮР ДҮН

Leave a Reply

  • Facebook