Захирамж

2014 оны 12 сарын 31 өдөр дугаар А/470 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар
зүйлийн 18.1 дэх хэсэг, Хууль зүйн сайдын “Иргэний овог, эцэг / эх /-ийн нэр, нэр
өөрчлөх” тухай 2014 оны А/61 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ
НЬ:
1. Дараах нэр бүхий 7 /долоо/ иргэний эцгийн нэр, нэрийг тус тус
өөрчилсүгэй. Үүнд:
1959 оны 02 дугаар сарын 26-нд төрсөн, эрэгтэй Бадамын Пүрэвбаатарыг
Ёндонсүрэнгийн Пүрэвбаатар гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
1965 оны 03 дугаар сарын 27-нд төрсөн, эрэгтэй Хоролхүүгийн Ганбатыг
Доржготовын Ганбат гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
1959 оны 09 дүгээр сарын 16-нд төрсөн, эмэгтэй Олзвойгийн Нямжавыг
Зундуйхүүгийн Мягмарсүрэн гэж эцгийн нэр, нэр өөрчлөх;
1989 оны 01 дүгээр сарын 11-нд төрсөн, эмэгтэй Цэрэннадмидын
Отгонжаргалыг Цэрэннадмидын Солонго гэж нэр өөрчлөх;
2014 оны 02 дугаар сарын 21-нд төрсөн, эрэгтэй Ариунболдын
Ариунбаатарыг Ариунболдын Бишрэлт гэж нэр өөрчлөх;
2014 оны 03 дугаар сарын 12-нд төрсөн, эмэгтэй Цогбаярын Дэлгэрзаяаг
Цогбаярын Энх-Үжин гэж нэр өөрчлөх;
2009 оны 05 дугаар сарын 21-нд төрсөн, эрэгтэй Цогбаярын
Амарбаясгаланг Цогбаярын Төрболд гэж нэр өөрчлөх;
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/ Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 31 өдөр дугаар А/469 Улаанбаатар хот
Үрчлүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар
зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь
хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. 1998 оны 10 дугаар сарын 10-нд төрсөн, эрэгтэй Ганчимэгийн Ундрах
/РЮ98101018/-ыг хойд эцэг Б.Оюунбаяр /РЮ73081871/-т;
2005 оны 12 дугаар сарын 12-нд төрсөн, эмэгтэй Батцэцэгийн Ганцэцэг
/УЦ05321201/-ийг хойд эцэг Г.Эрдэнэсүх /ИЭ86080116/-д;
2014 оны 10 дугаар сарын 26-нд төрсөн, эмэгтэй Дашдэмбэрэлийн Ундрал
/УЦ14302662/-ыг иргэн Н.Батбуян /ЖБ82051778/, Б.Нарантуяа /ЧП67021664/ нарт;
2014 оны 06 дугаар сарын 20-нд төрсөн, эмэгтэй Энхсэлэнгийн Мөнхжин
/УЧ14262024/-г иргэн Э.Энхбаясал /МУ84120378/, Б.Цэрэнчимэд /ОР84120601/
нарт;
2014 оны 06 дугаар сарын 20-нд төрсөн, эмэгтэй Энхсэлэнгийн Энхжин
/УЧ14262001/-г иргэн Э.Энхбаясал /МУ84120378/, Б.Цэрэнчимэд /ОР84120601/
нарт тус тус үрчлүүлсүгэй.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын
газар / Ж.Эрдэнэбат /-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 31 өдөр дугаар А/468 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн
талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын
талбайн хэмжээг кадастрын зургийн дагуу өөрчлөх хүсэлтээ ирүүлсэн 5 /тав/
иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн
хугацааг сунган хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2007 оны
230 тоот захирамжийн У.Намсрайдорж, 2008 оны 74 тоот захирамжийн
Ө.Цэрэндорж, 2003 оны 161 тоот захирамжийн Ч.Гончигмаа, 2014 оны А/339 тоот
захирамжийн Ш.Лхагвасүрэн, 2003 оны 161 тоот захирамжийн Ц.Батсуурь нарт
холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй
газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 31 өдөр дугаар А/467 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 48 /дөчин найм/
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн
хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад
шилжүүлэн баталгаажуулсан 2013 оны А/326 тоот захирамжийн Улаанбаатар
хотын захирагчийн харьяа хот тохижилтын газар, 2008 оны А/150 тоот
захирамжийн У.Энхбаатар, 2014 оны А/46 тоот захирамжийн С.Ихбаяр, 2014 оны
А/285 тоот захирамжийн Б.Хишигсүрэн, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн
Б.Дамдинпүрэв, 2013 оны А/338 тоот захирамжийн Ц.Сарантуяа, 2010 оны 80 тоот
захирамжийн В.Пүрэвдорж, 2011 оны А/206 тоот захирамжийн Д.Самбуу, 2014 оны
А/341 тоот захирамжийн О.Амаржаргал, 2012 оны А/244 тоот захирамжийн
У.Даяндулам, 2011 оны А/161 тоот захирамжийн Н.Баттөмөр, 2014 оны А/341 тоот
захирамжийн Л.Намчинханд, 2013 оны А/163 тоот захирамжийн Ж.Дангаасүрэн,
2014 оны А/160 тоот захирамжийн Р.Бямбажав, 2009 оны 08 тоот захирамжийн
Н.Дайриймаа, 2012 оны А/14 тоот захирамжийн Д.Батчимэг, 2012 оны А/14 тоот
захирамжийн Д.Батчимэг, 2012 оны А/196 тоот захирамжийн О.Түмэн-Очир, 2012
оны А/196 тоот захирамжийн О.Түмэн-Очир, 2005 оны 121 тоот захирамжийн
С.Дүгэржав, 2012 оны А/170 тоот захирамжийн Г.Дагва, 2012 оны А/170 тоот
захирамжийн Г.Дагва, 2014 оны А/339 тоот захирамжийн Н.Орхон, 2014 оны А/341
тоот захирамжийн М.Цэнджав, 2014 оны А/294 тоот захирамжийн Г.Эрдэнэгэрэл,
2003 оны 93 тоот захирамжийн Н.Баасанжав, 2014 оны А/294 тоот захирамжийн
Д.Уранчимэг, 2014 оны А/294 тоот захирамжийн С.Ууганжаргал, 2006 оны 30 тоот
захирамжийн Б.Мөнхчулуун, 2003 оны 161 тоот захирамжийн И.Нямгаваа, 2003
оны 161 тоот захирамжийн С.Галсандорж, 2009 оны 97 тоот захирамжийн
Т.Гантулга, М.Мядагмаа, М.Батбаяр, 2014 оны А/245 тоот захирамжийн
Д.Мөнх-Эрдэнэ, 2005 оны 237 тоот захирамжийн Я.Энхбаатар, 2007 оны 186 тоот
захирамжийн Ц.Цогзолмаа, 2007 оны 301 тоот захирамжийн Ч.Сарантулга,
Ч.Сарансүх, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн В.Энхмаа, 2006 оны 30 тоот
захирамжийн Т.Цэрмаа, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Д.Эрдэнэбилэг, 2013
оны А/104 тоот захирамжийн О.Цэрэндэжид, 2013 оны А/104 тоот захирамжийн
О.Цэрэндэжид, 2013 оны А/104 тоот захирамжийн О.Цэрэндэжид, 2013 оны А/104
тоот захирамжийн О.Цэрэндэжид, 2009 оны А/91 тоот захирамжийн Б.Нансалмаа
нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай
газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/465 Улаанбаатар хот
Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн
64.1.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 17 дугаар хороо, Баянхайрханы 3 дугаар гудамж 39 тоотод
оршин суугч Мухаршарын Төмөр-Очир нь 1982 онд төрсөн 32 настай,
/РД:ВД82012638/ сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн өвчний улмаас бие даан амьдрах
чадваргүй тул харгалзан дэмжигчээр төрсөн ээж Сандагийн Баасанжавыг
/РД:ВД45042307/ тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/464 Улаанбаатар хот
Төрийн асрамжинд авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25 дугаар
зүйлийн 25.5, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5,
11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 10 дугаар хороо, Чингэлтэйн 14 дүгээр гудамж, 478 тоотод
хаягтай Сүхбаатарын Солонгын өөрийн гаргасан хүсэлт, хорооны хамтарсан
багийн шийдвэр, нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ зэргийг харгалзан
үзэж, охин Солонгын Цэнд-Аюушийг /РД:УЧ13212045/ 2014 оны 12 дугаар сарын
22-ны өдрөөс эхлэн хүүхдийн асрамж халамжийн “Гэрэл” төвд асрамжлуулсугай.
2. Солонгын Цэнд-Аюушийг хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв
/А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/463 Улаанбаатар хот
Төрийн асрамжинд авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25 дугаар
зүйлийн 25.5, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5,
11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 18 дугаар хороо, Яргайтын 40 дүгээр гудамж, 618 тоотод
оршин суугч Аюушийн Эрдэнэцэцэгийн гаргасан хүсэлт, хорооны хамтарсан
багийн шийдвэр, нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ зэргийг харгалзан
үзэж зээ хүү Мөнхцэцэгийн Билгүүнийг /РД:УЧ14231498/ 2014 оны 12 дугаар сарын
22-ны өдрөөс эхлэн хүүхдийн асрамж халамжийн “Мана” төвд асрамжлуулсугай.
2. Мөнхцэцэгийн Билгүүнийг хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв
/А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/462 Улаанбаатар хот
Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн
64.1.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 19 дүгээр хороо, Зээлийн 1 дүгээр гудамж 16 тоотод оршин
суугч Цэрэнбатын Мөнх-Оргилын /РД:ОК00320610/ төрсөн эх Дүнхүүгийн
Нансалмаа нь 2014 онд нас барсан, төрсөн эцэг Дагвын Цэрэнбат нь хорих ял
эдэлж буй тул Цэрэнбатын Мөнх-Оргилын харгалзан дэмжигчээр төрсөн ах
Цэрэнбатын Цэнд-Аюушийг /РД:ОК93061616/ тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/461 Улаанбаатар хот
Төрийн асрамжинд авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25 дугаар
зүйлийн 25.5, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5,
11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 17 дугаар хороо, Баянхайрханы 8 дугаар гудамж, 52а тоотод
оршин суугч Норовын Мягмарсүрэнгийн гаргасан хүсэлт, хорооны хамтарсан
багийн шийдвэр, нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ зэргийг харгалзан
үзэж, Мөнхбатын Насанжаргал /РД:УА11232406/, Мөнхбатын Ганцэцэг
/РД:УЛ12240324/, Мөнхбатын Ганчимэг /РД:УЛ12240347/ нарыг 2014 оны 12 дугаар
сарын 22-ны өдрөөс эхлэн Хүүхдийн төлөө Үндэсний газрын Хүүхэд гэр бүл
хөгжлийн “Өнөрбүл” төвд асрамжлуулсугай.
2. Мөнхбатын Насанжаргал, Мөнхбатын Ганцэцэг, Мөнхбатын Ганчимэг
нарыг хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх ажлыг зохион
байгуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв /А.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/460 Улаанбаатар хот
Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн
64.1.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 15 дугаар хороо, Жаргалантын 56 дугаар гудамж 865 тоотод
оршин суугч Оюунчимэгийн Ариунболд нь 1974 онд төрсөн 40 настай,
/РД:ХЖ74121916/ элэгний хатуурал өвчний улмаас хэвтэрт байдаг, бие даан
амьдрах чадваргүй тул харгалзан дэмжигчээр төрсөн ээж Жигжидийн
Оюунчимэгийг /РД:ХЖ55032700/ тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/459 Улаанбаатар хот
Асран хамгаалагч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5, 63 дугаар
зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 17 дугаар хороо, Сурагчийн 82 дугаар гудамжны 968 тоотод
оршин суугч 12 настай хүү Төмөрийн Идэрийн /РД:УЦ02301834/ төрсөн эцэг
Санжаагийн Төмөр нь 2004 онд, эх Долгоржавын Уранцэцэг нь 2014 онд нас
барсан тул Төмөрийн Идэрийн асран хамгаалагчаар төрсөн ах Төмөрийн Тамирыг
/РД:УП91032258/ тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 26 өдөр дугаар А/458 Улаанбаатар хот
Буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр
тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2006 оны 44 дүгээр
тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ компанийн захирал Лхагвасүрэнгийн
Моломжамцын төрсөн дүү нь нас барсанд эмгэнэл илэрхийлж нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжинд олгох 500.000 /таван зуун мянга/ төгрөгийг Засаг
даргын Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 25 өдөр дугаар А/454 Улаанбаатар хот
Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31.1.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 10 дугаар зүйлийн 10.1.3, 10.1.5,
16 дугаар зүйлийн 16.3.4, Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3
дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Ажлын хэсгийн саналыг үндэслэн тамхи худалдаалах үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 13 /арван гурав/, шинээр олгох 4 /дөрөв/ аж
ахуйн нэгж, иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон аж ахуйн нэгж, иргэдийн тамхи худалдах үйл
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа,
үйлчилгээний хэлтэс /Д.Булган/, Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
/Д.Батчимэг/, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс /П.Батбаатар/, Цагдаагийн 2 дугаар
хэлтэс /Б.Амгаланбаатар/, Хороодын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Ажлын хэсэг
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 25 өдөр дугаар А/453 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 4
дүгээр зүйлийн 4.1.7 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 1998 оны “Журам батлах тухай” 23 дугаар тогтоолыг тус тус
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдрийг
тохиолдуулан ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган, үр бүтээлтэй ажиллаж
байгаа хавсралтад дурдсан нэр бүхий иргэд, ажилтан албан хаагчдыг дүүргийн
Засаг даргын шагналаар шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 23 өдөр дугаар А/450 Улаанбаатар хот
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Засгийн газрын
2014 оны 137 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Өрхийн хөгжлийн дэмжих үндэсний
хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой
орон гэргүй тэнэмэл иргэдийг нийгэмшүүлэхэд чиглэсэн “Би монгол улсын иргэн”
хөтөлбөрийн хүрээнд нэгдүгээр хавсралтад дурдагдсан нэр бүхий иргэдэд гэрийн
тусламж, санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй нэн ядуу, эрүүл мэндийн шалтгааны
улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд санхүүгийн хүндрэл үүс ч тусламж
хүс ч өргөдөл ирүүлсэн хоёрдугаар хавсралтад дурдагдсан нэр бүхий иргэдэд нэг
удаагийн буцалтгүй тусламж тус тус олгосугай.
2.Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 37.500.000 /гучин долоон сая
таван зуун мянга/ төгрөгийг, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг
Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 23 өдөр дугаар А/449 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 4
дүгээр зүйлийн 4.1.7 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 1998 оны “Журам батлах тухай” 23 дугаар тогтоолыг тус тус
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдрийг
тохиолдуулан ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж
байгаа хавсралтад дурьдсан нэр бүхий иргэд, ажилтан албан хаагч, Олон улс
болон улс, нийслэлийн уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцож спортын өндөр
амжилт гаргасан Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдыг
дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 22 өдөр дугаар А/448 Улаанбаатар хот
Зардлын гүйцэтгэлээр санхүүжилт
олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, 39 дүгээр зүйлийн 39.4.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 03 дугаар
сарын 28-ны өдрийн “Зардлын дундаж норматив батлах тухай” 94 дүгээр
тогтоолийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэлийн Боловсролын газар, дүүргийн Боловсролын хэлтсээс
ирүүлсэн санал дүгнэлтийг харгалзан хувийн сургууль, цэцэрлэгийн 2014 оны
эхний хагас жилээр нэг хүүхдэд ногдох дундаж нормативаар санхүүжүүлэх
зардлын санхүүжилтийн хэмжээг хавсралтаар баталсугай.
2. Хавсралтанд заасны дагуу хувийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн эхний хагас
жилийн санхүүжилтийг тооцон олгохыг Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 22 өдөр дугаар А/447 Улаанбаатар хот
Буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Монгол Улсын
Засгийн газрын 2014 оны 137 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын
Өрхийн хөгжлийн дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн Энхболдын Ууганцэцэгийн аав,
охин хоёр нь гал түймрийн улмаас гэртэйгээ шатаж нас барсанд түүний ар гэрт
гүн эмгэнэл илэрхийлж буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 5.000.000 /таван сая/ төгрөгийг
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 22 өдөр дугаар А/446 Улаанбаатар хот
Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Шилэн дансны тухай хуулийн 3 дугаар
зүйлийн 3.1, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 3
дугаар зүйлийн 3.1.8, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 14.2.5,
Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Шилэн дансны тухай хуулийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс
эхлэн хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан уг хуулийг сурталчилах, хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангах, хариуцан ажиллах албан хаагчдад сургалт
зохион байгуулах, ажлын байрны тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулах зэргээр
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллахыг дүүргийн бүх шатны төсөвт байгууллага,
төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, дэргэдэх алба хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.
2. Дээрх ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг Засаг даргын Тамгын
газрын холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т
зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 22 өдөр дугаар А/445 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх,
сэргээх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зүйлийн 18.1, 18.7 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын “Иргэний овог, эцэг
/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх” тухай 2014 оны А/61 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дараах нэр бүхий 3 /гурван/ иргэний ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр,
нэрийг тус тус өөрчилсүгэй. Үүнд:
1972 оны 12 дугаар сарын 22-нд төрсөн, эмэгтэй Цэндсүрэнгийн Сэргэлэнг
Энэбишийн Мөнхтогтох гэж эцгийн нэр, нэр өөрчлөх;
1977 оны 10 дугаар сарын 09-нд төрсөн, эрэгтэй Бямбасүрэнгийн
Хишигжаргалыг Энхээгийн Хишигжаргал гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
2014 оны 10 дугаар сарын 01-нд төрсөн, эрэгтэй Шинэцэцэгийн
Ууганбаярыг Шинэцэцэгийн Цэрэндорж гэж нэр өөрчлөх;
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 22 өдөр дугаар А/444 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх,
сэргээх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зүйлийн 18.1, 18.7 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын “Иргэний овог, эцэг
/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх” тухай 2014 оны А/61 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дараах нэр бүхий 5 /таван/ иргэний ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр,
нэрийг тус тус өөрчилсүгэй. Үүнд:
1984 оны 05 дугаар сарын 14-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овогтой
Цэдэнбалын Бадамдагиныг Хойдхөвчит ургийн овгийн Цэдэнбалын Чулуунцэцэг
гэж ургийн овог өөрчлөх, нэрийг сэргээх;
1987 оны 06 дугаар сарын 10-нд төрсөн, эрэгтэй Смородников Мөрөнг
Инамсрайгийн Мөрөн гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
2004 оны 10 дугаар сарын 26-нд төрсөн, эрэгтэй Зоригтбаярын
Мягмарсүрэнг Зоригтбаярын Ангараг гэж нэр өөрчлөх;
2004 оны 02 дугаар сарын 01-нд төрсөн, эмэгтэй Гантулгын Дэлгэрмааг
Гантулгын Өлзийбаяр гэж нэр өөрчлөх;
2014 оны 10 дугаар сарын 29-нд төрсөн, эрэгтэй Отгондэмбэрэлийн
Цогт-Эрдэнийг Отгондэмбэрэлийн Эрдэнэ-Очир гэж нэр өөрчлөх;
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын
газар /Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/443 Улаанбаатар хот
Асран хамгаалагч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5, 63 дугаар
зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 19 дүгээр хороо, Тахилтын 3 дугаар гудамжны 278 тоотод
оршин суугч 7 настай охин Төртөвшингийн Саруултуяагийн /РД:АЮ07310388/
төрсөн эцэг Гончигсүмийн Төртөвшин нь нас барсан, эх Дашдаваагийн Туул нь
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн Үндэсний төвд албадан эмчилгээ хийлгэж байгаа тул
Төртөвшингийн Саруултуяагийн асран хамгаалагчаар авга эгч Гончигсүмийн
Энхжаргалыг /РД:АЮ73021469/ тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/442 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн
4.1.7 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
1998 оны “Журам батлах тухай” 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдрийг
тохиолдуулан ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж
байгаа хавсралтад дурьдсан нэр бүхий иргэд, ажилтан, албан хаагчдыг дүүргийн
Засаг даргын шагналаар шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/441 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 58 /тавин найм/
иргэний газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад
шилжүүлэн баталгаажуулсан дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/08 тоот
захирамжийн “Ой Хээрийн түймэртэй тэмцэх инженерүүдийн холбоо”, 2014 оны
А/339 тоот захирамжийн Н.Батбаатар, 2014 оны А/40 тоот захирамжийн О.Батсүх,
2013 оны А/252 тоот захирамжийн Н.Ууганбаяр, 2003 оны 52 тоот захирамжийн
Д.Барсүрэн, 2011 оны А/206 тоот захирамжийн Д.Батбаяр, 2013 оны А/287 тоот
захирамжийн Ё.Цогзолмаа, 2009 оны 63 тоот захирамжийн Б.Алтан-Од, 2013 оны
А/287 тоот захирамжийн Д.Отгонболд, 2013 оны А/326 тоот захирамжийн Н.Болд,
2010 оны 252 тоот захирамжийн Б.Чулуунтогтох, 2011 оны А/205 тоот
захирамжийн Н.Түвшинжаргал, 2009 оны 96 тоот захирамжийн И.Амраа, 2014 оны
А/285 тоот захирамжийн Б.Намжил, 2002 оны 179 тоот захирамжийн А.Энхтүвшин,
2003 оны 161 тоот захирамжийн Г.Гантулга, 2011 оны А/91 тоот захирамжийн
Г.Идэр, 2010 оны 18 тоот захирамжийн Н.Чимэднамжил, 2010 оны 18 тоот
захирамжийн Б.Тогоохүү, 2014 оны 100 тоот захирамжийн Г.Баасанхүү, 2011 оны
А/296 тоот захирамжийн “Хонкалогхум” ХХК, 2014 оны А/342 тоот захирамжийн
Ш.Энхбаяр, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн Т.Ганбаяр, 2014 оны А/264 тоот
захирамжийн Д.Наранчимэг, 2009 оны 84 тоот захирамжийн Ц.Сумъяадорж, 2009
оны 84 тоот захирамжийн Ц.Нямдорж, 2009 оны 84 тоот захирамжийн
Д.Отгонпүрэв, 2014 оны А/264 тоот захирамжийн Д.Наранцэцэг, 2012 оны А/77
тоот захирамжийн Д.Ёндонжамц, 2014 оны А/48 тоот захирамжийн Д.Гантөмөр,
2005 оны 237 тоот захирамжийн С.Батбямба, 2007 оны 186 тоот захирамжийн
Б.Ариунболд, 2014 оны А/264 тоот захирамжийн Г.Пагамдулам, 2008 оны А/169
тоот захирамжийн Б.Мөнхцэцэг, 2008 оны 251 тоот захирамжийн Ч.Лхамжав, 2008
оны 251 тоот захирамжийн С.Мягмарсүрэн, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн
С.Цогт, 2014 оны А/163 тоот захирамжийн Б.Балжинням, 2009 оны 08 тоот
захирамжийн Н.Дэлгэрмаа, 2014 оны А/341 тоот захирамжийн П.Пэрэнлэй, 2003
оны 93 тоот захирамжийн Д.Наранцэцэг, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн
Ц.Жавзан, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн Д.Даваасүрэн, 2008 оны 151 тоот
захирамжийн Х.Бадрал, 2011 оны А/243 тоот захирамжийн Д.Ням-Осор, 2014 оны
А/372 тоот захирамжийн Д.Сайнбилэг, 2010 оны 17 тоот захирамжийн Ц.Итгэл,
2014 оны А/10 тоот захирамжийн Д.Ажрахуй, 2004 оны 15 тоот захирамжийн
Б.Чулуунцэцэг нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих
журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч,
хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-нд
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/440 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн хугацаа
сунгах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 3
/гурав/ иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган
хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2009 оны 152 тоот захирамжийн
Я.Цэндхүү, 2003 оны 52 тоот захирамжийн Г.Төмөрбаатар, 2002 оны 179 тоот
захирамжийн Л.Булгаа нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэдтэй газар
эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/439 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн
талбайн хэмжээ, байршил өөрчлөх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын
талбайн хэмжээг кадастрын зургийн дагуу өөрчлөх, газрын байршлыг шилжүүлэх
хүсэлтээ ирүүлсэн 11 /арван нэг/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ,
газрын байршлыг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган хавсралтаар
баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны
А/26 тоот захирамжийн Б.Мөнхзул, 2014 оны А/173 тоот захирамжийн Б.Энхбилэг,
2003 оны 165 тоот захирамжийн Н.Туул, 2014 оны А/233 тоот захирамжийн
Б.Базардорж, 2002 оны 332 тоот захирамжийн Н.Нямсүрэн, 2005 оны 121 тоот
захирамжийн С.Хүрэлбаатар, 2014 оны А/372 тоот захирамжийн Л.Цэдэв, 2008
оны 151 тоот захирамжийн С.Уранчимэг, 2008 оны 169 тоот захирамжийн
Д.Будхүү, 2012 оны А/198 тоот захирамжийн М.Тогтох, 2014 оны А/371 тоот
захирамжийн М.Тогтох нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй
газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-нд даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 18 өдөр дугаар А/438 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1
дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин
суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших эрхийн
гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 143
/нэг зуун дөчин гурав/ иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийг
хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших гэрээг
зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн
авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
/М.Алтансүх/-нд даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 15 өдөр дугаар А/437 Улаанбаатар хот
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2.1 дэх хэсэг,
Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны “Улс төрийн албан тушаалын албан ажлын
онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 73 дугаар тогтоол,
Засгийн газрын 2014 оны “Зарим албан тушаалын цалингийн жишгийг шинэчлэн
тогтоох тухай” 332 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн хороодын Засаг дарга нарын албан тушаалын үндсэн цалин,
нэмэгдлийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.
2. Шинэчлэгдэн батлагдсан цалин, нэмэгдлийг 2014 оны 10 дугаар сарын
01-ний өдрөөс тооцон олгохыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т
зөвшөөрсүгэй.
3. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2012
оны А/61 дүгээр захирамжийг хүчингүйд тооцсугай.
4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 15 өдөр дугаар А/436 Улаанбаатар хот
Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын
2015 оны бүртгэл явуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Батлан хамгаалах тухай хуулийн
12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Иргэний цэргийн үүргийн болон
цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь
хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны А/1025 дугаар
захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн хэмжээнд цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийг
2015 оны 01 дүгээр сарын 05-наас 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулж явуулсугай.
2. Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2015 оны бүртгэлийн ажлыг
удирдан зохион байгуулж, хяналт тавин ажиллах дүүргийн ажлын хэсгийг дараах
бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж ажиллуулсугай.
Дарга: Ж.Эрдэнэбат Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Орлогч дарга: Ж.Даваарагчаа Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн
штабын дарга, дэд хурандаа
Гишүүд: П.Батбаатар Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн 1
дүгээр хэлтсийн дарга, цагдаагийн
хурандаа
Б.Амгаланбаатар Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн 2
дугаар хэлтсийн дарга, цагдаагийн
хурандаа
П.Амартүвшин Засаг даргын Тамгын газрын
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Хороо
хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Мөнхзул Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн
хэлтсийн дарга
Ц.Жавхлант Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтсийн дарга
Б.Ундрах Засаг даргын Тамгын газрын
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Хэвлэл
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Эрдэнэбаатар Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн
штабын тоо бүртгэлийн офицер, дэд
хурандаа
3. Хяналтын тоо бүртгэл явуулах байгууллагуудын нэрийн жагсаалтыг
хавсралтаар баталсугай.
4. Дүүргийн ажлын хэсэгт ДААЛГАХ нь:
Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийн ажлыг хороодод хүн
амын тоо бүртгэлтэй нягт уялдуулан зохион байгуулж, гишүүдийн ажил үүргийн
хуваарийг тогтоон, бүртгэл явуулахад шаардлагатай автомашин, ажлын байр, хүн
хүчийг гарган ажиллуулах.
Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийн ажлыг хуулийн дагуу
Засаг захиргааны үндсэн нэгж, хороон дээр төвлөрүүлэн явуулж, ард иргэд,
хариуцах албан тушаалтнуудад “Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан
хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай” хууль, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын
тушаалаар шинэчлэн батлагдсан “Цэрэг, техникийн тоо бүртгэлийг зохион
байгуулах журам”, бусад хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр өргөн сурталчлах, тайлбарлан таниулах ажлыг шуурхай зохион
байгуулан энэ ажлын хүрээнд сургалт, семинар хийж, шаардлагатай гарын авлага,
материалаар ханган, тоо бүртгэлийн ажилд хяналт тавьж ажиллах.
Цэргийн тоо бүртгэлийг иргэдэд хүндрэл учруулалгүйгээр зохион байгуулж,
мэдээллийг цэргийн штабын мэдээллийн санд бүрэн оруулж, төрийн албаны
стандартын шаардлагын дагуу маягтуудыг хөтлөн ажиллах.
Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийг явуулсан тухай дүн,
тайлан мэдээг 2015 оны 01 дүгээр сарын 24-ний дотор Нийслэлийн цэргийн тоо
бүртгэлийн ажлын хэсэгт хүргүүлэх.
5. Хороодын Засаг дарга нарт даалгах нь:
Цэргийн тоо бүртгэлийг хүн амын тоо бүртгэлтэй нягт уялдуулан явуулж,
байнгын оршин суугч оюутнуудыг оршин сууж байгаа хаягаар нь, түр оршин суугч
оюутан сурагчдыг сурч байгаа сургуулиар нь бүртгэн иргэний бүртгэл, өрхийн
бүртгэлийн дэвтрийн хөтлөлттэй тулган давхар хяналт тавьж ажиллах.
Тоо бүртгэлээс зайлсхийгчид, завсардагчдыг эрэн сурвалжилж, бүртгэлд
хамруулах ажилд Цагдаагийн байгууллага, Бүртгэлийн Улсын байцаагч нар болон
бусад холбогдох ажилтнуудыг татан оролцуулж, тоо бүртгэлийн журам зөрчигчдөд
хуулийн дагуу хариуцлага тооцон ажиллах.
Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийг явуулахдаа хорооны
тоо бүртгэлийн мэдээллийн санг суулгасан флашийг үндэслэн хороодын зохион
байгуулагч нараар гардан хийлгэж, тоо бүртгэлийн мэдээг өдөр бүр тогтоосон цагт
дүүргийн Цэргийн штабд өгөх.
Тоо бүртгэлээр цэргийн алба хаагаагүй, мөнгөн төлбөр төлөх иргэдийн
судалгааг гаргаж, Засгийн газрын 2008 оны 194 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэн,
цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах журмыг ард иргэдэд
сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулж, цэргийн албыг гэрээгээр хаах
хүсэлтэй иргэдийн судалгааг гаргаж ирүүлэх.
Цэргийн тоо бүртгэл явуулсан тухай дүн, тайлан мэдээг 2015 оны 01 дүгээр
сарын 23-ны дотор дүүргийн Цэргийн тоо бүртгэлийн ажлын хэсэгт ирүүлэх.
6. Цэргийн тоо бүртгэлийн ажилд шаардагдах зардлыг Засаг даргын Тамгын
газрын батлагдсан төсвөөс гаргахыг Засаг даргын Тамгын газрын дарга
/Ж.Эрдэнэбат/-д зөвшөөрсүгэй.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 15 өдөр дугаар А/435 Улаанбаатар хот
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах
тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.7 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014
оны А/1037 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх, хамгаалалд авах, үйлчилгээ үзүүлэх
”Хүүхэд хамгаалал” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах
бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн ахлагч: Ж.Лхагвасүрэн Хөдөлмөр эрхлэлт, Нийгмийн
хөгжлийн асуудал хариуцсан
орлогч дарга
Гишүүд: Э.Энхжаргал Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн
дарга
Ж.Орхонбаяр Засаг даргын Тамгын газрын
Санхүү, төрийн сангийн
хэлтсийн дарга
Ц.Лхагва Дүүргийн Эрүүл мэндийн
төвийн дарга
П.Батбаатар Дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр
хэлтсийн дарга
О.Амгаланбаатар Дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар
хэлтсийн дарга
Ц.Энхболд Нийгмийн халамжийн
үйлчилгээний хэлтсийн дарга
1-19 дүгээр хороодын
Нийгмийн ажилтнууд
Нарийн бичгийн дарга: А.Ганбат Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн
дарга
2. “Хүүхэд хамгаалал” нэгдсэн арга хэмжээг удирдамжийн дагуу дүүрэгт
зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хянан, үр дүнг тайлагнан ажиллахыг ажлын хэсэг
/Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг болгосугай.
3. Нэгдсэн арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг Засаг даргын Тамгын газрын
холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т
зөвшөөрсүгэй.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 11 өдөр дугаар А/430 Улаанбаатар хот
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр
зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 73 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Залуучуудын хөгжлийг
дэмжих” дүүргийн хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Залуучуудын нэгдсэн чуулганы арга хэмжээг зохион байгуулах Ажлын
хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн
ахлагч: Ж.Лхагвасүрэн Засаг даргын Хөдөлмөр эрхлэлт,
Нийгмийн хөгжлийн асуудал
хариуцсан Орлогч
Гишүүд: Э.Энхжаргал Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
С.Туяа Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
ажлыг зохицуулах зөвлөлийн нарийн
бичгийн дарга
А.Ганбат Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн
дарга
М.Отгончимэг Дүүргийн Соёлын төвийн дарга
Б.Гүжин Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Иргэний Оролцооны хэлтсийн
Хороодын нийтийн хурал, Иргэний
танхим хариуцсан ажилтан
О.Нямбат Засаг даргын Тамгын газрын
Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
мэргэжилтэн
Д.Батзориг Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтсийн
мэргэжилтэн
Л.Отгонбаатар Залуучуудын төвийн зохицуулагч
Д.Мандал Залуучуудын төлөөлөл
Нарийн бичгийн Ч.Мягмарсүрэн Засаг даргын Тамгын газрын
дарга: Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Хүүхэд,
гэр бүл, залуучуудын асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
2. Дүүргийн Залуучуудын хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг сурталчлах,
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах, оны шилдэг залуучуудыг
шалгаруулах нэгдсэн арга хэмжээг удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, үр дүнг
тайлагнан ажиллахыг Ажлын хэсэг /Ж.Лхагвасүрэн/-т үүрэг болгосугай.
3. Нэгдсэн арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг Засаг даргын Тамгын газрын
батлагдсан төсвийн хүрээнд холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын
газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 10 өдөр дугаар А/429 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1
дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин
суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших эрхийн
гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 139
/нэг зуун гучин ес/ иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийг
хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших
гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд
бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
/М.Алтансүх/-нд даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 10 өдөр дугаар А/428 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зүйлийн 18.1, 18.7 дахь хэсэг, Хууль зүйн сайдын “Иргэний овог, эцэг
/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх’’ тухай 2014 оны А/61 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дараах нэр бүхий 14 /арван дөрвөн/ иргэний ургийн овог, эцэг /эх/-ий нэр,
нэрийг тус тус өөрчилсүгэй.
Үүнд:
1969 оны 07 дугаар сарын 01-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овогтой
Чимэдцэрэнгийн Оюунцэцэгийг Чогсомжав ургийн овгийн Чимэдцэрэнгийн
Оюунцэцэг гэж ургийн овог өөрчлөх;
1988 оны 10 дугаар сарын 04-нд төрсөн, эрэгтэй Ван ургийн овогтой
Бэхбатын Чингүнийг Туул ургийн овгийн Бэхбатын Чингүн гэж ургийн овог өөрчлөх;
1989 оны 09 дүгээр сарын 29-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овогтой
Баярсайханы Буянболорыг Шатар ургийн овгийн Баярсайханы Буянболор гэж
ургийн овог өөрчлөх;
1998 оны 08 дугаар сарын 25-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон Даш ургийн
овогтой Мөнхтөгсийн Халиунааг Боржигон ургийн овгийн Мөнхтөгсийн Халиунаа
гэж ургийн овог өөрчлөх;
1993 оны 11 дүгээр сарын 27-нд төрсөн, эмэгтэй Батсайханы Намуунтуяаг
Алтанзулын Намуунтуяа гэж эхийн нэр өөрчлөх;
2014 оны 08 дугаар сарын 01-нд төрсөн, эмэгтэй Ханбүргэдийн Ундрахыг
Намууны Ундрах гэж эхийн нэр өөрчлөх;
1975 оны 12 дугаар сарын 17-нд төрсөн, эмэгтэй Ойдовын Урантэсийг
Ойдовын Урангоо гэж нэр өөрчлөх;
2012 оны 06 дугаар сарын 21-нд төрсөн, эмэгтэй Равдандоржийн Есүйг
Равдандоржийн Оюундарь гэж нэр өөрчлөх;
2012 оны 11 дүгээр сарын 12-нд төрсөн, эмэгтэй Энхжаргалын Үүржаргалыг
Энхжаргалын Индранил гэж нэр өөрчлөх;
2013 оны 05 дугаар сарын 03-нд төрсөн, эмэгтэй Балдандоржийн Анирланг
Балдандоржийн Цолмон гэж нэр өөрчлөх;
2014 оны 08 дугаар сарын 20-нд төрсөн, эмэгтэй Төмөрбаатарын Есүгэнийг
Төмөрбаатарын Ану-Үжин гэж нэр өөрчлөх;
1970 оны 07 дугаар сарын 14-нд төрсөн, эмэгтэй Алтайн чулуут ургийн
овогтой Цэвэгмидийн Мөнхцэцэгийг Харагчин ургийн овогтой Цэгмэдийн
Мөнхцэцэг гэж ургийн овог, эцгийн нэр өөрчлөх;
1973 оны 10 дугаар сарын 28-нд төрсөн, эмэгтэй Эрдэнэчимэгийн Оюуныг
Саваандоржийн Баянжаргал гэж эцгийн нэр, нэр өөрчлөх;
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны 133 дугаар
зарлигаар Монгол Улсын харьяат болсон 1987 оны 06 дугаар сарын 10-нд төрсөн,
эрэгтэй Смородников Сергейг Смородников Мөрөн гэж нэр өөрчлөх;
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 09 өдөр дугаар А/427 Улаанбаатар хот
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт Засгийн газрын 2014
оны 137 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Өрхийн хөгжлийн дэмжих үндэсний
хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Ардчилал, хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан тус дүүргийн амьжиргааны
баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй, орон
гэргүй, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд
санхүүгийн хүндрэл үүсч тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн хавсралтад дурдагдсан
нэр бүхий иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 22.500.000 /хорин хоёр сая таван
зуун мянга/ төгрөгийг, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын
газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 05 өдөр дугаар А/426 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон
тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.11, Төсвийн тухай
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1998 оны “Журам батлах тухай” 23 дугаар
тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Ардчилал, хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан ажил хөдөлмөрийн өндөр
амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хавсралтад дурьдсан нэр бүхий
хүмүүсийг дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 05 өдөр дугаар А/425 Улаанбаатар хот
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр
зүйлийн 14.2.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Зочин төлөөлөгчид, иргэд, албан
хаагчдад хүндэтгэлийн цом гардуулах журам”-ыг нэгдүгээр, хүндэтгэлийн цом
болон хайрцагны загвар, тодорхойлолтыг хоёрдугаар, журмыг хэрэгжүүлэх ажлын
хэсгийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Хүндэтгэлийн цом хийлгэх зардлыг жил бүрийн төсөвт тусган олгож
байхыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Журмыг мөрдлөг болгон захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг
Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-т
үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 03 өдөр дугаар А/424 Улаанбаатар хот
Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн
төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан
хаалгах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн
албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дахь заалт,
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 73 дугаар тогтоолыг үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Байлдагч, түрүүчийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн цэргийн алба
хаагаагүй, хавсралтад заагдсан иргэдээр цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн
төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгасугай.
2. Мөнгөн төлбөрийн барагдуулалтын байдалд хяналт тавьж, төлбөрийг
Нийслэлийн төрийн сангийн банкны холбогдох дансанд төвлөрүүлэхийг Засаг
даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбат/, Цэргийн
штаб /дэд хурандаа Ж.Даваарагчаа/ нарт тус тус даалгасугай.
3. Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан
иргэдийн тоо бүртгэлийг зааврын дагуу хөтөлж, жилд хоёр удаа гүйцэтгэлийн
тайлан гаргаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт
хүргүүлэхийг Цэргийн штаб /дэд хурандаа Ж.Даваарагчаа/-т үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 03 өдөр дугаар А/423 Улаанбаатар хот
Дотоод аудитын хорооны бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр
зүйл, Засгийн газрын 2012 оны 129 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2013 оны 29
дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дотоод аудитын хорооны гишүүн Ж.Эрдэнэбат нь Дүүргийн Засаг даргын
Тамгын газрын даргаар томилогдон ажиллаж байгаа тул аудитын хорооны
бүрэлдэхүүнээс чөлөөлсүгэй.
2. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн
дарга Ж.Орхонбаярыг Дотоод аудитын хорооны гишүүнээр баталсугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 03 өдөр дугаар А/422 Улаанбаатар хот
Ардчилал, хүний эрхийн өдрийг
тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1, Төсвийн тухай
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.1 дүгээр хэсэг, Нийтээр
тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн
7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Ардчилал, хүний эрхийн өдөр, Ардчилсан холбооны 25 жилийн ойг
тохиолдуулан иргэдийн дунд төрөл бүрийн арга хэмжээ, уралдаан тэмцээн зохион
байгуулах, шагналд тодорхойлох зэрэг ажлыг холбогдох төрийн бус
байгууллагатай хамтран зохион байгуулахыг Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т үүрэг
болгосугай.
2. Дээрх ажилд зарцуулагдах зардлыг Засаг даргын Тамгын газрын
батлагдсан төсвийн хүрээнд холбохдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын
газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Санхүү,
эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 02 өдөр дугаар А/421 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
1998 оны “Журам батлах тухай” 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Санхүү, эдийн засгийн алба үүсч хөгжсөний 103 жилийн ойг тохиолдуулан
ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хавсралтад
дурьдсан нэр бүхий ажилтан, албан хаагчдыг дүүргийн Засаг даргын шагналаар
шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 02 өдөр дугаар А/420 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
1998 оны “Журам батлах тухай” 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний “Энзоко” ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийг
харгалзан тус байгууллагад үр бүтээл гарган ажиллаж, эрхэлсэн ажилдаа идэвх
санаачлагатай ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган мэргэжлийн улсын
уралдаан тэмцээнд удаа дараа амжилттай оролцсон тус байгууллагын ажилтан
Ц.Баярдалай, Т.Тайванжаргал, С.Нармандах, Ц.Отгонбаяр нарыг дүүргийн Засаг
даргын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын
Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-т үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 02 өдөр дугаар А/417 Улаанбаатар хот
Үрчлүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар
зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь
хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. 1997 оны 06 дугаар сарын 06-нд төрсөн /УХ97060618/, эрэгтэй
Амаржаргалын Энэрэлийг хойт эх Костягийн Чимгээд /СФ80092704/ үрчлүүлсүгэй.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 01 өдөр дугаар А/416 Улаанбаатар хот
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.3.1, Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар
зүйлийн 5.12.1 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 155 дугаар тогтоолыг
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг соёлын төлбөрт
үйлчилгээ эрхлэгчдэд хийх шалгалтыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Дээрх үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд хууль журмын хэрэгжилт, дүүргийн нутаг
дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийг
бүртгэлжүүлэх ажлыг 2014 оны 12 дугаар сарын 4-нөөс 5-ны өдрүүдэд зохион
байгуулахыг Ажлын хэсэг /Ж.Лхагвасүрэн/-т даалгасугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцон ажиллахыг Засаг
даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 01 өдөр дугаар А/415 Улаанбаатар хот
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг
хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан
буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 11.3.1 дахь хэсэг,
Монгол Улсын Засгийн газрын Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг
нийгэмшүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014 оны 137 дугаар
тогтоол, Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 2012 оны 02
дугаар тогтоол, Нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэх журмыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг
тохиолдуулан дүүргийн амжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой,
орон гэргүй, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний
зардалд санхүүгийн хүндрэл үүсч тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн хавсралтад
дурьдагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй нэр бүхий иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй
тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламж олгоход шаардагдах 11.000.000 /арван нэгэн сая/
төгрөгийг Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Засаг даргын
Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 12 сарын 01 өдөр дугаар А/414 Улаанбаатар хот
Гэрийн тусламж үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Монгол Улсын
Засгийн газрын 2014 оны 137 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын
Өрхийн хөгжлийн дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэн Д.Чулуунбаатарын ар гэрт
гэнэтийн осол тохиолдож байшин нь шатаж, амьдрах орон гэргүй болсоны улмаас
тусламж хүсч өргөдөл ирүүлснийг харгалзан гэрийн тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 2.000.000 /хоёр сая/ төгрөгийг
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 28 өдөр дугаар А/413 Улаанбаатар хот
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар
зүйлийн 46.1.1, 46.3, 47 дугаар зүйлийн 47.1 дэх хэсэг, дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 13 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Дүүргийн хөрөнгөөр хийгдэх зарим хороодын байрны гадна орчны
тохижилтын ажлын зураг төсөл хийх хороодын жагсаалтыг хавсралтаар
баталсугай.
2. Зураг төслийн зөвлөхийн үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
Үнэлгээний хороог дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
Үнэлгээний хорооны дарга:
А.Гэрэлт-Од Засаг даргын Тамгын газрын
Дэд бүтэц, тохижилтын
хэлтсийн дарга
Гишүүд: Г.Чинсанаа Засаг даргын Тамгын газрын
Санхүү, төрийн сангийн
хэлтсийн Хөрөнгө оруулалт
хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Нямхүү Худалдан авах ажиллагааны
албаны Дэд бүтэц хариуцсан
мэргэжилтэн
Ц.Дарханбат Санаачлагатай нийгэм
ТББ-ын төлөөлөл
Нарийн бичгийн дарга: Б.Мөнгөнгадас Худалдан авах ажиллагааны
албаны Худалдан авах
ажиллагаа хариуцсан
мэргэжилтэн
3. Дээрх ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль,
журмын дагуу зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэлгээний
хороо /А.Гэрэлт-Од/-нд даалгасугай.
4. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний худалдан авах
ажиллагааг удирдлага арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж, мэргэжлийн байгууллагын
хяналт тавьж ажиллахыг Худалдан авах ажиллагааны алба /С.Жамъяндорж/-нд
хариуцуулсугай.
5. Ажлыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж
ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 28 өдөр дугаар А/412 Улаанбаатар хот
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багийг
шинэчлэн байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын
2013 оны 322 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар
захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Засаг даргын Тамгын газар, хороо, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, тасаг,
албадын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх багийг дор
дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсугай.
Багийн ахлагч: Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн
дарга
Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн
хэлтсийн дарга
Засаг даргын Тамгын газрын Эдийн засаг, төлөвлөлтийн
хэлтсийн дарга
Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн
хэлтсийн дарга
Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний
хэлтсийн дарга
Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, тохижилтын
хэлтсийн дарга
Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга
Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албаны дарга
Нарийн бичгийн
дарга: Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ
хариуцсан мэргэжилтэн
2. Засаг даргын Тамгын газар, хороо, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, тасаг,
албадын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмыг
нэгдүгээр хавсралтаар, Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгийн үйл
ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг хоёрдугаар хавсралтаар,
Хороодын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг гуравдугаар
хавсралтаар, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг үнэлэх
шалгуур үзүүлэлтийг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хэлтэс, тасаг, алба зохион байгуулалтын нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд
хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн, цаашид авах арга хэмжээг Засаг
даргад хагас, бүтэн жилээр танилцуулж, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулж ажиллахыг хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багт
даалгасугай.
4. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2013
оны А/349 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 28 өдөр дугаар А/411 Улаанбаатар хот
Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого
явуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Статистикийн тухай хуулийн 20 дугаар
зүйлийн 20.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/965 дугаар
захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2014 оны мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг 12
дугаар сарын 07-оос 14-ний өдрүүдэд, хяналтын тооллогыг 15-аас 17-ны өдрүүдэд
зохион байгуулахыг дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс
/Д.Мөнхзул/-т даалгасугай.
2. Мал, тэжээвэр амьтдын 2014 оны тооллогыг зохион байгуулах ажлын
хэсгийг 1 дүгээр, удирдамжийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
3. Хороодод мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын бэлтгэл ажлыг сайтар
хангуулан гишүүд, тоологч нарт семинар зөвлөгөө өгч, тооллогын дүнг 2014 оны 12
дугаар сарын 15-ны дотор дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэст
ирүүлэхийг хороодын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
4. Дээрх ажилд шаардагдах зардлыг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
5. Дүүргийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын ажлыг үр дүнтэй зохион
байгуулж, дүнг хугацаанд нь Нийслэлийн Статистикийн газарт хүргүүлэх, Засаг
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд 2015 оны 1 дүгээр улиралд багтаан
танилцуулахыг Дүүргийн мал тооллогын ажлын хэсэг /Б.Батхуяг/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 27 өдөр дугаар А/410 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ,
байршил өөрчлөх тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын
талбайн хэмжээг кадастрын зургийн дагуу өөрчлөх, газрын байршлыг шилжүүлэх
хүсэлт ирүүлсэн 20 /хорь/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, газрын
байршлыг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган хавсралтаар
баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны
139 тоот захирамжийн Дорждэрэм Батбаатар, 2003 оны 52 тоот захирамжийн
Лхагвасүрэн Энхтөр, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Нацаг Батчулуун, 2009
оны 215 тоот захирамжийн Гомбогарав Эрдэнэсүх, 2011 оны А/205 тоот
захирамжийн Дорж Энхээ, 2006 оны 30 тоот захирамжийн Чимэдцэрэн Ганхуяг,
2006 оны 30 тоот захирамжийн Бэгзсүрэн Нямцэцэг, 2006 оны 118 тоот
захирамжийн Маналсүрэн Лхагвадулам, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Чимид
Баасансүрэн, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Уламбаяр Чимид, 2005 оны 153
тоот захирамжийн Лувсандаш Зоригт, 2005 оны 121 тоот захирамжийн
Содномдаржаа Гансүх, 2003 оны 75 тоот захирамжийн Бэгзсүрэн Туул, 2004 оны
122 тоот захирамжийн Цэдэн Цэцэгмаа, 2004 оны 172 тоот захирамжийн Эрэндоо
Мэргэншатар, 2004 оны 172 тоот захирамжийн Дамиран Нямхүү, 2007 оны 204
тоот захирамжийн Дугар Мөнхтулга, 2006 оны 60 тоот захирамжийн Сүхчулуун
Эрдэнэбилэг, 2007 оны 31 тоот захирамжийн Аюурсэд Батсүмбэр, 2011 оны 243
тоот захирамжийн Нэргүй Болорхүү нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд
тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй
газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 27 өдөр дугаар А/409 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэх
тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 75 /далан тав/
иргэний газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад
шилжүүлэн баталгаажуулсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2011 оны А/296
тоот захирамжийн Авто Замын Газар, 2014 оны А/160 тоот захирамжийн
Н.Отгонбаяр, 2010 оны 252 тоот захирамжийн Б.Мөнхцэцэг, 2011 оны А/161 тоот
захирамжийн О.Батнасан, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Г.Тэгшбаяр, 2012
оны А/76 тоот захирамжийн М.Энхмөрөн, 2007 оны 87 тоот захирамжийн
Н.Оюунгэрэл, 2014 оны А/171 тоот захирамжийн Т.Даваадорж, 2014 оны А/173
тоот захирамжийн Б.Батмөнх, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Ө.Наранчимэг,
2014 оны А/263 тоот захирамжийн С.Будхүү, 2013 оны А/76 тоот захирамжийн
Т.Төмөрбаатар, 2014 оны А/160 тоот захирамжийн Ч.Уянга, 2012 оны А/153 тоот
захирамжийн Л.Долгорсүрэн, 2012 оны А/197 тоот захирамжийн Д.Ариунболд,
2013 оны А/339 тоот захирамжийн З.Бадамханд, 2011 оны 252 тоот захирамжийн
Д.Уранбайгаль, 2000 оны А.Лхагва, 2012 оны А/169 тоот захирамжийн Ц.Содном,
2008 оны 150 тоот захирамжийн Б.Ням-Осор, 2014 оны А/243 тоот захирамжийн
М.Отгонцэцэг, 2010 оны 207 тоот захирамжийн Ч.Баяртөвшин, 2014 оны А/341
тоот захирамжийн Д.Ариадий, 2004 оны 122 тоот захирамжийн Ш.Зибат, 2009 оны
155 тоот захирамжийн Т.Мөнхтуяа, 2012 оны А/15 тоот захирамжийн З.Одмаа,
2005 оны 121 тоот захирамжийн Н.Баттулга, 2008 оны 204 тоот захирамжийн
Д.Батхүү, 2014 оны А/339 тоот захирамжийн Т.Баярбаясгалан, 2009 оны 155 тоот
захирамжийн Д.Гантуяа, 2010 оны 206 тоот захирамжийн Б.Отгонбилэг, 2013 оны
А/242 тоот захирамжийн Х.Алтайбаатар, 2011 оны А/139 тоот захирамжийн
Нийслэлийн байгаль хамгаалах газар, 2007 оны 186 тоот захирамжийн Б.Батсүх,
2008 оны 169 тоот захирамжийн Б.Баяраа, 2003 оны 75 тоот захирамжийн
Я.Даваа, 2010 оны 163 тоот захирамжийн Г.Тамир, 2014 оны А/296 тоот
захирамжийн У.Золзаяа, 2010 оны А/163 тоот захирамжийн Г.Хосбаяр, 2012 оны
А/113 тоот захирамжийн Б.Сүхбаатар, 2009 оны 155 тоот захирамжийн
Г.Эрхэмбаяр, 2014 оны А/285 тоот захирамжийн Б.Тунгалагсайхан, 2006 оны 84
тоот захирамжийн Х.Баярхүү, 2013 оны А/69 тоот захирамжийн Ж.Цэцэгмаа, 2008
оны 122 тоот захирамжийн Ж.Баярмаа, 2010 оны 207 тоот захирамжийн
Д.Эрдэнэжаргал, 2007 оны 186 тоот захирамжийн Б.Баярсайхан, 2012 оны А/114
тоот захирамжийн З.Түвшинжаргал, 2004 оны 172 тоот захирамжийн Б.Даваадорж,
2004 оны 15 тоот захирамжийн С.Амарсайхан, 2011 оны А/244 тоот захирамжийн
М.Мөнх-Орших, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн Д.Тулгаа, 2005 оны 153 тоот
захирамжийн Т.Алтансүх, 2008 оны 497 тоот захирамжийн Б.Энх-Амгалан, 2010
оны 17 тоот захирамжийн Б.Жаргалан, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн
Г.Элбэгжаргал, 2011 оны А/205 тоот захирамжийн Т.Болд, 2011 оны А/244 тоот
захирамжийн О.Энхжаргал, 2007 оны 186 тоот захирамжийн Б.Саранчимэг, 2004,
15 тоот захирамжийн Б.Лхамсүрэн, 2008 оны 122 тоот захирамжийн Б.Энхтуяа,
2003 оны 75 тоот захирамжийн Ч.Жаргалсайхан, 2006 оны 247 тоот захирамжийн
Б.Ваанжил, 2010 оны 252 тоот захирамжийн Р.Батхишиг, 2014 оны А/296 тоот
захирамжийн Ж.Алтантуул, 2005 оны 177 тоот захирамжийн В.Чогсом, 2011 оны
А/205 тоот захирамжийн Ж.Гомбосүрэн, 2008 оны 253 тоот захирамжийн
Г.Батчимэг, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Р.Өсөхбаяр, 2014 оны А/284 тоот
захирамжийн Б.Могжир, 2003 оны 75 тоот захирамжийн М.Маамуу, 2008 оны 253
тоот захирамжийн Д.Даваажаргал, 2008 оны 253 тоот захирамжийн Б.Мягмаржав,
2008 оны 253 тоот захирамжийн Ш.Өнөржаргал, 2008 оны 253 тоот захирамжийн
Ч.Даваажамц, 2008 оны 253 тоот захирамжийн Ц.Мөнх-Эрдэнэ, 2009 оны 215 тоот
захирамжийн Б.Батчулуун, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Г.Алтаннавч, 2007
оны 249 тоот захирамжийн Б.Чалхаасүрэн нарт холбогдох хэсгийг тус тус
хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг зохих
журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн авч,
хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 27 өдөр дугаар А/408 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн хугацаа
сунгах тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 4
/дөрөв/ иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган
хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2006 оны 47 тоот захирамжийн
Д.Дагвадорж, 2006 оны 07 тоот захирамжийн Д.Дэлгэр, 2001 оны 321 тоот
захирамжийн Н.Баярсайхан, 2009 оны 151 тоот захирамжийн “Мон-Кара” ХХК нарт
холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэнтэй газар
эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 27 өдөр дугаар А/407 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ,
байршил өөрчлөх тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу эзэмшиж байгаа газрын
талбайн хэмжээг кадастрын зургийн дагуу өөрчлөх, газрын байршлыг шилжүүлэх
хүсэлт ирүүлсэн 15 /арван тав/ иргэний газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ,
газрын байршлыг өөрчлөн газар эзэмших эрхийн хугацааг сунган хавсралтаар
баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2011 оны
А/161 тоот захирамжийн Б.Батчимэг, 2008 оны 253 тоот захирамжийн
Н.Ганбаатар, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Т.Сэргэлэнсанаа, 2012 оны А/197
тоот захирамжийн А.Эрдэнэдалай, 2008 оны 151 тоот захирамжийн Б.Ганбат, 2008
оны 151 тоот захирамжийн Г.Батцэцэг, 2008 оны 151 тоот захирамжийн
Г.Ганцэцэг, 2012 оны А/153 тоот захирамжийн Т.Дэлгэрхангай, 2006 оны 118 тоот
захирамжийн Т.Саруулхангай, 2004 оны 122 тоот захирамжийн А.Ариунжаргал,
2004 оны 15 тоот захирамжийн О.Баяр, 2009 оны 155 тоот захирамжийн
Ш.Отгонбилэг, 2014 оны А/263 тоот захирамжийн Г.Алтаннавч, 2014 оны А/284
тоот захирамжийн Л.Энхсүрэн нарт холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөн баталгаажсан иргэдтэй
газар эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 26 өдөр дугаар А/405 Улаанбаатар хот
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд
өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар
зүйлийн 46.1.1, 47 дугаар зүйлийн 47.4, 47.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/26 дугаар захирамжаар байгуулагдсан
Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.Оргилтөгсийг Худалдан авах
ажиллагааны албаны мэргэжилтний үүрэгт ажлаас чөлөөлсөнтэй холбогдуулж
Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргын албан тушаалаас, Үнэлгээний
хорооны гишүүн Б.Лхагвасүрэн Засаг даргын тамгын газрын Дэд бүтэц,
тохижилтийн хэлтсийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдсөн тул Үнэлгээний
хорооны гишүүнээс тус тус чөлөөлсүгэй.
2. Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн Г.Нямлхагвыг тус
үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн даргаар, Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,
төрийн сангийн хэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогч Н.Дэлгэрмаа, “Вип кар”ХХК-ний
менежер П.Батцэцэгийг үнэлгээний хорооны гишүүнээр тус тус томилсугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 27 өдөр дугаар А/406 Улаанбаатар хот
“Мөнгөн шөнө” шинэ жилийн цэнгүүн
зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийтээр тэмдэглэх баярын болон
тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, Нийслэлийн Засаг
даргын 2014 оны А/980 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.
2. Шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг батлагдсан төлөвлөгөө,
хөтөлбөрийн дагуу 2014 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 30-ны өдрүүдэд
хороодод, нэгдсэн шинэ жилийн цэнгүүнийг 12 дугаар сарын 31-ний өдөр Тусгаар
тогтнолын талбайд зохион байгуулахыг Ажлын хэсэг /Ж.Лхагвасүрэн/-т
даалгасугай.
3. Дээрх үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд
холбогдох зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т
зөвшөөрсүгэй.
4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллахыг Засаг даргын Санхүү,
эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 26 өдөр дугаар А/404 Улаанбаатар хот
Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5, 64 дүгээр
зүйлийн 64.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 11 дүгээр хороо, Нуурын 21 дүгээр гудамжны 553 тоотод
оршин суугч 16 настай Жаргалын Бат-Ирээдүйн /РД:УК98020630/ төрсөн эцэг
Сандуйжавын Баярсайхан нь 2009 онд, төрсөн эх Бямбадуламын Жаргал нь 2014
онд нас барсан тул харгалзан дэмжигчээр төрсөн эгч Жаргалын Азжаргалыг
тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 26 өдөр дугаар А/403 Улаанбаатар хот
Үрчлүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар
зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь
хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. 1998 оны 08 дугаар сарын 15-нд төрсөн /УШ98081555/, эрэгтэй
Пагмаагийн Түвшинбатыг хойт эцэг Чойжилжавын Болорсүхэд /ТК73102071/
үрчлүүлсүгэй.
2. 1997 оны 12 дугаар сарын 15-нд төрсөн /УК97121532/, эрэгтэй
Отгонжаргалын Отгондалайг Намсрайн Эрдэнэчимэгт /ЦЕ66120108/ үрчлүүлсүгэй.
3. 2014 оны 06 дугаар сарын 01-нд төрсөн /УЦ14260115/, эрэгтэй
Одончимэгийн Өсөхбаярыг Наянтайн Ендонжамц /ХК60010811/ Мижиддоржийн
Байгалмаа /ХК63030709/ нарт үрчлүүлсүгэй.
4. 2014 оны 10 дугаар сарын 07-нд төрсөн /УЧ14300781/, эмэгтэй
Бямбасүрэнгийн Азжаргалыг Ц.Эрдэнэ-Очир /ЙА69122015/ Янжиндуламын Түмэн
/ЙП70082002/ нарт үрчлүүлсүгэй.
5. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 26 өдөр дугаар А/402 Улаанбаатар хот
Бүгд найрамдах улс тунхагласны өдрийг
тохиолдуулан буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, “Төсвийн тухай” хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, “Нийтээр тэмдэглэх
баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай” хуулийн 7 дугаар зүйл, Монгол Улсын
Засгийн газрын “Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” 2014 оны 137 дугаар тогтоол, “Өрхийн хөгжлийг
дэмжих үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 2012 оны 02 дугаар тогтоол, Нийгмийн
халамж үйлчилгээ үзүүлэх журмыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Бүгд найрамдах улс тунхагласны ойн өдрийг тохиолдуулан дүүргийн
амжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой, орон гэргүй, эрүүл
мэндийн шалтгааны улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд санхүүгийн
хүндрэл үүсч тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн хавсралтад дурьдагдсан нэр бүхий
иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламж олгоход шаардагдах 10.000.000 /арван сая/ төгрөгийг
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас тус тус гаргахыг Засаг даргын Тамгын
газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн
асуудал хариуцсан орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 24 өдөр дугаар А/401 Улаанбаатар хот
Төсвийн орлого төвлөрүүлэлтийг
эрчимжүүлэх тухай
Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1е, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 41 дугаар
зүйлийн 41.2.1, Хог хаягдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.5 дахь заалтыг
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Улс, Нийслэл, Дүүргийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг
эрчимжүүлэх, татварын дутуу төлөлтийг барагдуулах, татварын нөөц бололцоог
дайчлах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулж, үр дүнг тухай бүр танилцуулж
ажиллахыг Татварын хэлтэс /М.Болортуяа/-т даалгасугай.
2. Татварын орлогын төлөвлөгөөг жигд хангах хүрээнд хог хаягдал гаргасны
төлбөр хураамжийн шинэчилсэн тарифын дагуу аж ахуйн нэгж байгууллагатай
гэрээ байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, хог хаягдлын хураамжийн нэгдсэн бааз
үүсгэх, програм хангамж нэвтрүүлэх ажлыг хороодын Засаг дарга нартай хамтран
зохион байгуулахыг Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т үүрэг болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 21 өдөр дугаар А/400 Улаанбаатар хот
Монгол бахархалын өдрийг тохиолдуулан
шагнаж урамшуулах, буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, “Төсвийн тухай” хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, “Нийтээр тэмдэглэх
баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай” хуулийн 7 дугаар зүйл, Монгол Улсын
Засгийн газрын “Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” 2014 онй 137 дугаар тогтоол, “Өрхийн хөгжлийг
дэмжих үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 2012 оны 02 дугаар тогтоол, Нийгмийн
халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх журмыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 852 жилийн ой, “Монгол бахархалын
өдөр”-ийг тохиолдуулан олон улсын тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцсон
Хөтгөрийн Эрдэнэдорж, Сүхээгийн Галбадрах нарыг Хөдөлмөрийн алдар
медалиар, Ганболдын Сарангоог Тэргүүний сурагч шагналаар тус тус шагнасугай.
2. Дүүргийн амжиргааны баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой, орон
гэргүй, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд
санхүүгийн хүндрэл үүсч тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн хавсралтад дурьдагдсан
нэр бүхий иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.
3. Шагналын зардлыг Засаг даргын Тамгын газрын батлагдсан зардлаас,
буцалтгүй тусламж олгоход шаардагдах 9.000.000 /есөн сая/ төгрөгийг Нийгмийн
халамж, үйлчилгээний зардлаас тус тус гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн
асуудал хариуцсан орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 14 өдөр дугаар А/395 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зүйлийн 18.1, 18.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дараах нэр бүхий 3 /гурван/ иргэний ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг
тус тус өөрчилсүгэй.
Үүнд:
1980 оны 07 дугаар сарын 29-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овогтой
Буянаагийн Бадамхандыг Сартуул ургийн овгийн Буянаагийн Бадамханд гэж
ургийн овог өөрчлөх;
1980 оны 04 дүгээр сарын 23-нд төрсөн, эмэгтэй Дуламрагчаагийн Амилааг
Копечийн Амилаа гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
1974 оны 01 дүгээр сарын 27-нд төрсөн, эмэгтэй Ичинхорлоогийн
Түвшинтуулыг Тогтохбаатарын Түвшинтуул гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 14 өдөр дугаар А/394 Улаанбаатар хот
Үрчлүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар
зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь
хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. 1998 оны 09 дүгээр сарын 01-нд төрсөн /МЗ98090103/, эмэгтэй
Гончигбатын Амирланг хойт эцэг Санзайгийн Баатарсүрэнд /ВЙ83092613/
үрчлүүлсүгэй.
2. 2004 оны 04 дүгээр сарын 08-нд төрсөн /УП04240809/, эмэгтэй
Эрдэнэтуяагийн Нандин-Эрдэнийг хойт эцэг Бадамхандын Батхүүд /ХЙ76030410/
үрчлүүлсүгэй.
3. 2013 оны 09 дүгээр сарын 14-нд төрсөн /УЦ13291405/, эмэгтэй
Баярхүүгийн Энгүүнийг Чулуунгончигийн Цэрэндаш /НИ59112419/ Шагдарын
Гэрэлцэцэг /НИ65091506/ нарт үрчлүүлсүгэй.
4. 2014 оны 03 дугаар сарын 10-нд төрсөн /УЦ14231072/, эрэгтэй Батбаярын
Ирмүүнийг Мижидийн Давааням /ЧЗ56031215/ Дондогийн Отгонпүрэв
/ХБ56032367/ нарт үрчлүүлсүгэй.
5. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 11 өдөр дугаар А/393 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дараах нэр бүхий 6 /зургаа/ иргэний ургийн овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг
тус тус өөрчилсүгэй.
Үүнд:
1954 оны 05 дугаар сарын 20-нд төрсөн, эрэгтэй Сэрсмаагийн Батдэлгэрийг
Чойжилын Батдэлгэр гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
1965 оны 08 дугаар сарын 21-нд төрсөн, эрэгтэй Дулмаагийн Тэрбишийг
Цогбадрахын Тэрбиш гэж эцгийн нэр өөрчлөх;
2006 оны 04 дүгээр сарын 06-нд төрсөн, эрэгтэй Золбоогийн Тэмүүлэнг
Отгонцэцэгийн Тэмүүлэн гэж эхийн нэр өөрчлөх;
1990 оны 03 дугаар сарын 22-нд төрсөн, эрэгтэй Мөнгөнсүхийн Батгүнийг
Мөнгөнсүхийн Бат-Эрдэнэ гэж нэр өөрчлөх;
2009 оны 04 дүгээр сарын 16-нд төрсөн, эмэгтэй Цолмонбаатарын Хүслэнг
Цолмонбаатарын Гүндэлмаа гэж нэр өөрчлөх;
1959 оны 03 дугаар сарын 28-нд төрсөн, эмэгтэй Доржийн Жавзанг Доржийн
Оюун гэж нэрийг сэргээх;
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2008 оны
07 дугаар сарын 21-ны 228 дугаар захирамжийн Доржийн Жавзанд холбогдох
хэсгийг хүчингүйд тооцсугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 11 өдөр дугаар А/392 Улаанбаатар хот
Аян зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2 дахь заалт, Тамхины хяналтын тухай
хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэг, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 11 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Тамхины хяналтын тухай” хуулийг сурталчлах,
хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх аяныг 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2015
оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэл хугацаанд батлагдсан удирдамжийн дагуу
зохион байгуулахыг Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс
/Д.Булган/-т даалгасугай.
2. Арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулж, холбогдох тайлан мэдээг сар
бүрийн 20-ны өдөр Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст
ирүүлж байхыг холбогдох хэлтэс, албад, хороодын Засаг дарга нарт үүрэг
болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан үр дүнг тайлагнаж ажиллахыг Засаг
даргын Дэд бүтэц, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан Орлогч /Ц.Содхүү/-д үүрэг
болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 11 өдөр дугаар А/391 Улаанбаатар хот
Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх
тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.1, Аж ахуйн үйл
ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 10 дугаар
зүйлийн 10.1.3, 10.1.5, 16 дугаар зүйлийн 16.3.4, Тамхины хяналтын тухай хуулийн
7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Ажлын хэсгийн саналыг үндэслэн тамхи худалдаалах үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 8 /найм/, шинээр олгох 3 /гурав / аж ахуйн нэгж,
иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон аж ахуйн нэгж, иргэдийн тамхи худалдах үйл
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа,
үйлчилгээний хэлтэс /Д.Булган/, Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
/Д.Батчимэг/, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс /П.Батбаатар/, Цагдаагийн 2 дугаар
хэлтэс /Х.Хадбаатар/, Хороодын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
3. Уг захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын хэсэг
/Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 10 өдөр дугаар А/390 Улаанбаатар хот
Цэргийн үүрэгтний эрүүл мэндийн талаар
авах арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн
албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь
хэсэг, Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд,
Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 115/58/103 дугаар хамтарсан тушаалыг үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Дүүргийн Цэрэг татлагын товчооны нарийн мэргэжлийн эмч нарын
дүгнэлтээр 2014 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагаар өвчний учир
чөлөөлөгдсөн цэргийн үүрэгтний нэрсийг гаргаж, эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, ажиллахыг Засаг даргын Тамгын
газар /Ж.Эрдэнэбат/, Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл мэндийн төв /Ц.Лхагва/-д үүрэг
болгосугай.
2. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний явц, үр дүнг жил бүрийн нэг,
хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагаар гаргаж, тайлан мэдээнд тусгаж ажиллахыг
Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /Э.Энхжаргал/, Цэргийн
штаб /дэд хурандаа Ж.Даваарагчаа/ нарт даалгасугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын
Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч
/Ж.Лхагвасүрэн/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар А/389 Улаанбаатар хот
Асран хамгаалагч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5, 63 дугаар
зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 17 дугаар хорооны Сурагчийн 31 дүгээр гудамжны 341е
тоотод оршин суугч 11 настай хүү Батцэнгэлийн Даш-Өлзийн /РД:УО03220617/
төрсөн эцэг Лодонгийн Батцэнгэл нь нас барсан тул асран хамгаалагчаар авга ах
Лодонгийн Батсайханыг тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар А/387 Улаанбаатар хот
Асран хамгаалагч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5, 63 дугаар
зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 13 дугаар хороо, Сургуулийн 29 дүгээр гудамж 596 тоотод
оршин суугч 11 настай хүү Одончимэгийн Тэмүүлэнгийн /РД:УХ03222758/ төрсөн
эх Аюурын Одончимэг нь нас барсан тул асран хамгаалагчаар нагац эгч
Ганбаатарын Ганчимэгийг тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар Б/386 Улаанбаатар хот
М.Отгончимэгийг ажлаас чөлөөлөх
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж
ажиллахтай холбогдуулан тус дүүргийн Соёлын төвийн дарга Мягмарын
Отгончимэгийг 2014 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс үүрэгт ажлаас нь
чөлөөлсүгэй.
2. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2014
оны Б/136 дугаар захирамжийг хүчингүйд тооцсугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг
болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар А/385 Улаанбаатар хот
А.Ганбатыг ажлаас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж
ажиллахтай холбогдуулан тус дүүргийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн дарга
Алтанхуягийн Ганбатыг 2014 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс үүрэгт ажлаас нь
чөлөөлсүгэй.
2. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2013
оны Б/330 дугаар захирамжийг хүчингүйд тооцсугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг
болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар А/384 Улаанбаатар хот
Дэмжлэг үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3.5,
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.9, 26 дугаар зүйлийн 26.5
дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам
хамгаалах чиг үүрэг бүхий Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудын ажиллах
нөхцлийг сайжруулах, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хэвийн үйл ажиллагаа
явуулахад шаардлагатай техник, хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулахыг
Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т даалгасугай.
2. Дээрх ажилд шаардагдах зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн
асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар А/383 Улаанбаатар хот
Асран хамгаалагч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5, 63 дугаар
зүйлийн 63.1.1, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус
тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 17 дугаар хорооны Сурагчийн 43 дугаар гудамжны 541б
тоотод оршин суугч 4 настай хүү Энхчимэгийн Сумъяабазарын /РД:УЧ10210458/
төрсөн эх Чулуундоржийн Энхчимэг нь нас барсан тул асран хамгаалагчаар эмээ
ээж Ёндонгийн Сарантуяаг тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар А/382 Улаанбаатар хот
Харгалзан дэмжигч тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн
64.1.5, 71 дүгээр зүйлийн 71.1.1, 72 дугаар зүйлийн 72.1 дэх хэсгийг тус тус
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 12 дугаар хороо, Булгийн 8 дугаар гудамж 425 тоотод оршин
суугч Санжийн Дорждэрэм нь 1984 онд төрсөн 30 настай, /РД:ЧР84031918/,
тархины өвчний улмаас бие даан амьдрах чадваргүй тул харгалзан дэмжигчээр
төрсөн ээж Жүрмэдийн Цэрэндолгорыг тогтоосугай.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 07 өдөр дугаар А/381 Улаанбаатар хот
Төрийн асрамжинд авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25 дугаар
зүйлийн 25.5, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.5,
11.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 18 дугаар хорооны Яргайтын 40 дүгээр гудамж, 629 тоотод
оршин суугч Палайн Ганбаатарын өөрийн гаргасан хүсэлт, хорооны хамтарсан
багийн шийдвэр, нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын үнэлгээ зэргийг харгалзан
үзэж, хүү Нарантуяагийн Баатаржав /РД:УП03302654/, охин Нарантуяагийн Хүслэн
/РД:УП05242641/, охин Нарантуяагийн Отгонтуяа /РД:УА11251762/ нарыг 2014 оны
10 дугаар сарын 29-ний өдрөөс эхлэн Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхэд-
Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборт асрамжлуулсугай.
2. Нарантуяагийн Баатаржав, Нарантуяагийн Хүслэн, Нарантуяагийн
Отгонтуяа нарыг хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх ажлыг
зохион байгуулахыг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв /А.Ганбат/-д үүрэг
болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д
даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 11 сарын 05 өдөр дугаар А/378 Улаанбаатар хот
Дүүргийн үйлдвэрлэлийн ослыг судлан
тогтоох орон тооны бус байнгын комиссыг
шинэчлэн байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 14
дүгээр тогтоолын 2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан тогтоох орон тооны бус байнгын комиссын
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн хавсралтаар баталсугай.
2. Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан тогтоох орон тооны бус байнгын комисс нь
үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллаж,
үйлдвэрлэлийн осолд судалгаа дүгнэлт хийж жил бүр Засаг даргын зөвлөлийн
хуралдаанд танилцуулахыг комисс /Ж.Лхагвасүрэн/-т даалгасугай.
3. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Дүүргийн Засаг даргын 2010 оны
235 дугаар захирамжийг хүчингүйд тооцсугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 31 өдөр дугаар А/376 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
1998 оны 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 375 жилийн ойг тохиолдуулан ажил
хөдөлмөрийн өндөр амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хавсралтад
дурьдсан нэр бүхий иргэдийг дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг
болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 28 өдөр дугаар А/375 Улаанбаатар хот
Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хурлын 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 19 дүгээр хорооны Засаг дарга Дашнямын Алимаа нь
зайлшгүй хийлгэх эмчилгээний зардалд тусламж хүссэн өргөдөл ирүүлснийг
харгалзан нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах 2.000.000 /хоёр сая/ төгрөгийг Засаг
даргын Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн
асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 28 өдөр дугаар А/374 Улаанбаатар хот
Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ийн “г”, 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн
27 дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дүүргийн Онцгой комиссын шуурхай командын дарга, хурандаа
Ч.Цогтбаяр нь албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ авто осол болон өндрөөс унаж
тархиндаа хүнд гэмтэл авсан тул урт хугацааны эмчилгээ сувилгааны зардалд
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн өргөдөл ирүүлснийг харгалзан нэг удаагийн
буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Дээрх эмчилгээний зардалд шаардагдах 6.000.000 /зургаан сая/ төгрөгийг
Нийгмийн халамж үйлчилгээний сангаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Санхүү,
эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч /Б.Мөнхбат/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 28 өдөр дугаар А/373 Улаанбаатар хот
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалт, Засгийн газрын
2012 оны 2 дугаар тогтоолоор баталсан Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний
хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой
санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй, эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас зайлшгүй хийлгэх
эмчилгээний зардалд санхүүгийн хүндрэл үүсч тусламж хүсч өргөдөл ирүүлсэн
хавсралтад дурдагдсан нэр бүхий иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 6.000.000 /зургаан сая/ төгрөгийг,
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 27 өдөр дугаар А/372 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1
дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар дээрээ хашаа, байшин барин
суурьшаад олон жил болсон боловч одоо болтол газар эзэмших эрхийн
гэрчилгээгээ аваагүй, газар эзэмших эрх сэргээлгэх тухай хүсэлтээ ирүүлсэн 121
иргэний газар эзэмших эрхийг хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажигдсан энэхүү иргэдтэй газар эзэмших
гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд
бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
/М.Алтансүх/-нд даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 27 өдөр дугаар А/371 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн нэр
шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 38 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмших эрхийн нэр шилжүүлэхээр хүсэлт гаргасан 84 /наян дөрөв/
иргэний газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэн хавсралтаар баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан газар эзэмших эрхээ бусдад
шилжүүлэн баталгаажуулсан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/263
тоот захирамжийн Ё.Ариунчимэг, 2000 оны Ч.Оюунбат, 2001 оны Ж.Нацагдорж,
2014 оны А/150 тоот захирамжийн Д.Хишигмаа, 2014 оны А/88 тоот захирамжийн
М.Эрдэнэчулуун, 2009 оны 142 тоот захирамжийн Б.Лхагва-Очир, 2012 оны А/187
тоот захирамжийн Г.Төмөр, 2011 оны А/161 тоот захирамжийн Л.Цэцэгбаяр, 2011
оны А/121 тоот захирамжийн Ц.Цэндсүрэн, 2014 оны А/142 тоот захирамжийн
П.Ганбаатар, 2014 оны А/09 тоот захирамжийн Б.Ариунбилэг, 2014 оны А/245 тоот
захирамжийн Ч.Энх-Амгалан, 2014 оны А/245 тоот захирамжийн Н.Норжинсүрэн,
1985 оны 46 тоот захирамжийн Ө.Ариунболд, 2011 оны А/161 тоот захирамжийн
Б.Батцоож, 2010 оны 80 тоот захирамжийн Н.Түмэн, 2013 оны А/287 тоот
захирамжийн К.Батцэцэг, 2013 оны А/287 тоот захирамжийн Д.Баярсайхан, 2014
оны А/294 тоот захирамжийн Б.Отгонтуул, 2014 оны А/294 тоот захирамжийн
С.Батцэнгэл, 2014 оны А/294 тоот захирамжийн С.Батцэцэг, 2014 оны А/294 тоот
захирамжийн Б.Дашдорж, 2007 оны 249 тоот захирамжийн Б.Батболд, 2014 оны
А/285 тоот захирамжийн А.Баярхүү, 2013 оны А/232 тоот захирамжийн
Т.Амарсайхан, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн Э.Ариунням, 2008 оны 204 тоот
захирамжийн Ц.Амармэнд, 2003 оны 121 тоот захирамжийн Д.Мөнхтуяа, 2009
оны 142 тоот захирамжийн Д.Баясгалан, 2012 оны А/198 тоот захирамжийн
М.Цэцэндэлгэр, 2012 оны А/187 тоот захирамжийн Н.Наранхишиг, 2003 121 оны
тоот захирамжийн Т.Хөнхөр, 2014 оны А/283 тоот захирамжийн Ж.Баянмөнх, 2014
оны А/284 тоот захирамжийн Ж.Баянмөнх, 2010 оны 254 тоот захирамжийн
Д.Цэвэлмаа, 2010 оны 254 тоот захирамжийн Ж.Шажинбат, 2010 оны 160 тоот
захирамжийн О.Нэргүй. 2009 оны 63 тоот захирамжийн Б.Жамъянсүрэн, 2006 оны
118 тоот захирамжийн Х.Манжав, 2013 оны А/242 тоот захирамжийн
Г.Мөнхжаргал, 2008 оны 253 тоот захирамжийн Ч.Оюунсүрэн, 2008 оны 253 тоот
захирамжийн Д.Ундармаа, 2008 оны 253 тоот захирамжийн М.Батсайхан, 2008
оны 253 тоот захирамжийн С.Ганцэцэг, 2010 оны 163 тоот захирамжийн
Б.Чүлтэмсүрэн, 2010 оны 163 тоот захирамжийн Б.Чүлтэмсүрэн, 2009 оны 84 тоот
захирамжийн Ш.Бямба, 2009 оны 84 тоот захирамжийн Т.Норпил, 2005 оны 237
тоот захирамжийн Л.Нэргүй, 2012 оны А/228 тоот захирамжийн И.Алтанцэцэг, 2012
оны А/228 тоот захирамжийн Ц.Энхжаргал, 2012 оны А/228 тоот захирамжийн
Ё.Энхээ, 2012 оны А228 тоот захирамжийн Ц.Энхсаруул, 2012 оны А/228 тоот
захирамжийн М.Ангараг, 2012 оны А/228 тоот захирамжийн Д.Ганбаатар, 2007 оны
100 тоот захирамжийн Б.Байгаль, 2007 оны 100 тоот захирамжийн Д.Амгалан,
2006 оны 84 тоот захирамжийн М.Чимэддорж, 2014 оны А/07 тоот захирамжийн
Ё.Батбуян, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн Б.Чинбат, 2012 оны А/186 тоот
захирамжийн М.Батсуурь, 2012 оны А/186 тоот захирамжийн М.Батболд, 2006 оны
30 тоот захирамжийн Ч.Баярсайхан, 2007 оны 204 тоот захирамжийн Д.Энхбаяр,
2007 оны А/186 тоот захирамжийн М.Батхуяг, 2008 оны 122 тоот захирамжийн
С.Оюун, 2011 оны А/160 тоот захирамжийн П.Баатар, 2014 оны А/296 тоот
захирамжийн Д.Мөнхцэцэг, 2014 оны А/160 тоот захирамжийн Д.Цэцэгбал, 2012
оны А/228 тоот захирамжийн Т.Оюунсэргэлэн, 2010 оны 160 тоот захирамжийн
М.Нямбаяр, 2010 оны 160 тоот захирамжийн Б.Бямбасүрэн, 2013 оны 163 тоот
захирамжийн Ж.Батаа, 2012 оны А/228 тоот захирамжийн Н.Найгалмаа, 2008 оны
204 тоот захирамжийн Л.Пүрэвжав, 2009 оны 155 тоот захирамжийн Г.Ганбаатар,
2011 оны А/26 Б.Хөхөө, 2006 оны 118 тоот захирамжийн Д.Мягмаржав, 2011 оны
А/122 тоот захирамжийн Б.Сүрлэг, 2006 оны 118 тоот захирамжийн С.Баярсайхан,
2006 оны 84 тоот захирамжийн Ц.Амгалан, 2013 оны А/287 тоот захирамжийн
Б.Дүүгээ, 2014 оны А/217 тоот захирамжийн Нямхүү, 2003 оны 161 тоот
захирамжийн Х.Баатар, 2006 оны 118 тоот захирамжийн С.Цогжаргал нарт
холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэн авсан иргэдтэй газар эзэмших гэрээг
зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын бүртгэлд бүртгэн
авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба
/М.Алтансүх/-нд даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 27 өдөр дугаар А/370 Улаанбаатар хот
Шагнах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
1998 оны 23 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 375 жилийн ойг тохиолдуулан
нийслэл, дүүргийг хөгжүүлэх үйлсэд хувь нэмэр оруулан ажил хөдөлмөрийн өндөр
амжилт гарган үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа хавсралтад дурьдсан нэр бүхий
ажилтан албан хаагчид, иргэдийг дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнасугай.
2. Шагналд зарцуулагдах хөрөнгийг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох
зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан Орлогч /Ж.Лхагвасүрэн/-д үүрэг
болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 23 өдөр дугаар А/369 Улаанбаатар хот
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.5, Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2 дахь хэсэг,
Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 96, 2007 оны 354, 2014 оны 75, 332 дугаар
тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын
үндсэн цалин, нэмэгдлийг нэгдүгээр, дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын
хүрээний харьяа байгууллага болон Орон нутгийн өмчит улсын үйлдвэрийн газрын
дарга, захирал нарын албан тушаалын үндсэн цалин нэмэгдлийг хоёрдугаар
хавсралтаар тус тус шинэчлэн баталсугай.
2. Шинэчлэгдэн батлагдсан цалин нэмэгдлийг тооцон олгохыг Засаг даргын
Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Орхонбаяр/, харьяа
байгууллагуудын Нягтлан бодогч нарт зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Санхүү, эдийн
засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 23 өдөр дугаар А/368 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дараах нэр бүхий 11 /арван нэг/ иргэний ургийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр,
нэрийг тус тус өөрчилсүгэй.
Үүнд:
1984 оны 08 дугаар сарын 02-нд төрсөн, эрэгтэй Талын хүлэгч ургийн овгийн
Оюунбилэгийн Амарбатыг Боржигон хүлэгч ургийн овгийн Оюунбилэгийн Амарбат
гэж ургийн овог өөрчлөх;
1988 оны 02 дугаар сарын 23-нд төрсөн, эрэгтэй Бийлийнхэн ургийн овгийн
Хашбатын Ганзоригийг Бэйл ургийн овгийн Хашбатын Ганзориг гэж ургийн овог
өөрчлөх;
1989 оны 06 дугаар сарын 20-нд төрсөн, эмэгтэй Өндөр ургийн овгийн
Энхбатын Мягмарсүрэнг Боржигон ургийн овгийн Энхбатын Мягмарсүрэн гэж
ургийн овог өөрчлөх;
1991 оны 02 дугаар сарын 12-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овгийн
Дэмиддоогийн Ишгомбыг Долоонмээрэн ургийн овгийн Дэмиддоогийн Ишгомбо
гэж ургийн овог өөрчлөх;
1997 оны 01 дүгээр сарын 02-нд төрсөн, эрэгтэй Урианхад ургийн овгийн
Юнсонгийн Сайханбилэгийг Вон ургийн овгийн Юнсонгийн Сайханбилэг гэж ургийн
овог өөрчлөх;
1989 оны 10 дугаар сарын 30-нд төрсөн, эрэгтэй Жүйжүгийн Ганганмөрөнг
Хэнмэдэхийн Ганганмөрөн гэж эхийн нэр өөрчлөх;
1981 оны 07 дугаар сарын 28-нд төрсөн, эмэгтэй Норолхоогийн
Сэржмядагийг Норолхоогийн Шонхууз гэж нэр өөрчлөх;
1982 оны 01 дүгээр сарын 05-нд төрсөн, эмэгтэй Сэрээнэндагвын Батааг
Сэрээнэндагвын Батцэцэг гэж нэр өөрчлөх;
2000 оны 02 дугаар сарын 01-нд төрсөн, эрэгтэй Бадамцэцэгийн Мягмарыг
Бадамцэцэгийн Баасанхишиг гэж нэр өөрчлөх;
2005 оны 04 дүгээр сарын 05-нд төрсөн, эрэгтэй Эрдэнэтуяагийн Мөнх-
Эрдэнийг Эрдэнэтуяагийн Баяржавхлант гэж нэр өөрчлөх;
2012 оны 04 дүгээр сарын 12-нд төрсөн, эмэгтэй Батбилэгийн Энхжинг
Батбилэгийн Намжирмаа гэж нэр өөрчлөх;
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 22 өдөр дугаар А/367 Улаанбаатар хот
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн
байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд
хөрөнгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны 375 жилийн ой угтсан
ажлын хүрээнд тус дүүргийн орон сууцны хорооллын оршин суугч, иргэдийн
оролцоотойгоор иргэдэд ээлтэй, цэвэр, тохилог орчин бүрдүүлж, Сууц
өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2014 оны дүүргийн
нийгэм эдийн засгийн зорилтод тусгагдсан “Тохилог орц” нэгдсэн арга хэмжээг
зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр, хэрэгжүүлэх ажлын
нэгдсэн төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг ажлын хэсгийн
ахлагч Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Д.Одбаяр/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 22 өдөр дугаар А/366 Улаанбаатар хот
Буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 14 дүгээр хорооны оршин суугч, тус хорооны хэсгийн ахлагч
ажилтай Сайннар овогтой Оюунбилэгийн төрсөн эх нас барсанд эмгэнэл
илэрхийлж оршуулгын зардалд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах нийт 1.000.000 /нэг сая/ төгрөгийг,
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т
зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Санхүү,
эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 22 өдөр дугаар А/365 Улаанбаатар хот
Буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 г, 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн
14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 58 дугаар зүйлийн 58.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэн, Жигмид овогтой Ариунаа нь
хүүгийнхээ хүнд өвчний улмаас зайлшгүй хийлгэх хагалгааны зардалд тусламж
хүссэн өргөдөл ирүүлснийг харгалзан нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжид шаардагдах 5.000.000 /таван сая/ төгрөгийг,
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний зардлаас гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Санхүү,
эдийн засгийн асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 22 өдөр дугаар А/364 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийн хугацаа
сунгах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай
хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3 дахь заалт, 37 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 1
/нэг/ иргэний газар эзэмших эрхийг хугацааг сунган хавсралтаар
баталгаажуулсугай.
2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2002 оны 179 дугаар захирамжийн
Лувсандоо Гүнсэнд холбогдох хэсгийг хүчингүйд тооцсугай.
3. Газар эзэмших эрхийн хугацаа сунган баталгаажсан иргэнтэй газар
эзэмших гэрээг зохих журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгон, газрын улсын
бүртгэлд бүртгэн авч, хяналт тавьж ажиллахыг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны
алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 22 өдөр дугаар А/363 Улаанбаатар хот
Газар эзэмших эрхийг хүчингүй
болгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн
31.3, 61 дүгээр зүйлийн 61.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн 17 дугаар хороо, Баянхайрхан 7 дугаар гудамж 82 а тоот
байршилд дүүргийн Засаг даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 253
дугаар захирамжаар иргэн Г.Ган-Эрдэнэд эзэмшүүлсэн газрыг дүүргийн Засаг
даргын 2010 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 18 дугаар захирамжаар иргэн
Норовын Готов, Галдаагийн Мөнхтуяа, Галдаагийн Мөнхтүвшин, Галдаагийн Мөнх-
Эрдэнэ нарт давхардуулан эзэмшүүлсэн байгаа тул дүүргийн Засаг даргын 2010
оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 18 дугаар захирамжийн иргэн Норовын Готов,
Галдаагийн Мөнхтуяа, Галдаагийн Мөнхтүвшин, Галдаагийн Мөнх-Эрдэнэ нарт
холбогдох заалтыг хүчингүй болгосугай.
2. Газар эзэмших эрх нь хүчингүй болсныг иргэн Н.Готов, Г.Мөнхтуяа,
Г.Мөнхтүвшин, Г.Мөнх-Эрдэнэ нарт мэдэгдэж, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт
тавьж ажиллахыг Өмч, газрын харилцааны алба /М.Алтансүх/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 17 өдөр дугаар А/362 Улаанбаатар хот
Буцалтгүй тусламж олгох тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр
тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2006 оны 44 дүгээр
тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтсийн дарга
Цэдэвдоржийн Энхболд нь хүнд өвчний улмаас яаралтай хагалгаанд орох
болсоныг харгалзан эмчилгээний зардалд 500.000 /таван зуун мянга/ төгрөгийн нэг
удаагийн буцалтгүй тусламж олгосугай.
2. Буцалтгүй тусламжинд олгох 500.000 /таван зуун мянга/ төгрөгийг Засаг
даргын Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 14 өдөр А/361 Улаанбаатар хот
Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.3, Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хурлын 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Тус дүүргийн Ахмадын амралтын газрын үйл ажиллагааг эхлүүлэх, хэвийн
үйл ажиллагааг хангахад нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсүгэй.
2. Санхүүгийн дэмжлэгт шаардагдах 5.000.000 /таван сая/ төгрөгийг Засаг
даргын Нөөц сангаас гаргахыг Тамгын газар /Ж.Эрдэнэбат/-т зөвшөөрсүгэй.
3. Ахмадын амралтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, хөрөнгийн
зарцуулалтыг тайлагнан ажиллахыг Ахмадын амралтын газрын дарга
/А.Алтанхуяг/-д, даалгасугай.
4. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Санхүү, эдийн засгийн
асуудал хариуцсан Орлогч /Б.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 15 өдөр дугаар А/360 Улаанбаатар хот
Үрчлүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Гэр бүлийн тухай хуулийн 55 дугаар
зүйлийн 55.7, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.6
дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
2. Дараах нэр бүхий 11 хүүхдүүдийг:
2001 оны 11 дугаар сарын 25-нд төрсөн /УХ01312501/, эмэгтэй Цэгмэдийн
Нарангэрэлтийг хойт эцэг Баасанжавын Дашзэвэгт /ХЖ80102211/,
2006 оны 04 дүгээр сарын 01-нд төрсөн /УЖ06240101/, эмэгтэй
Амаржаргалын Сономдуламыг хойт эцэг Баянжаргалын Батжаргалд /ХД85102439/,
2007 оны 01 дүгээр сарын 11-нд төрсөн /УЦ07211125/, эмэгтэй
Халиунаагийн Мишээлийг хойт эцэг Тэрбишийн Баянмөнхөд /ОЮ84051611/,
2007 оны 03 дугаар сарын 02-нд төрсөн /ЖК07230213/, эрэгтэй
Жамъянсүрэнгийн Ёндонсамбууг хойт эцэг Баатарын Баянмөнхөд /ОЮ88021076/,
2007 оны 08 дугаар сарын 10-нд төрсөн /УК07281070/, эрэгтэй
Пүрэвдоржийн Мэргэнийг хойт эцэг Батболдын Батхолбоод /ЧИ85060279/,
2007 оны 07 дугаар сарын 31-нд төрсөн /ЁФ07272402/, эмэгтэй
Болорчимэгийн Уянгааг хойт эцэг Пүрэвдоржийн Чойжамцад /ХМ85100159/,
2000 оны 02 дугаар сарын 01-нд төрсөн /ПИ00220116/, эрэгтэй Энхцэцэгийн
Мягмарыг хойт эх Баастын Бадамцэцэгт /ПЕ62020708/,
2010 оны 09 дүгээр сарын 08-нд төрсөн /УЦ10290880/, эмэгтэй
Үүрийнтуяагийн Хүслэнжаргалыг Содномжамцын Баасансүрэн /ТА85020872/,
Дамбийнямын Баасанжаргал /ХГ84072622/ нарт,
2012 оны 12 дугаар сарын 20-нд төрсөн /УЧ12322037/, эрэгтэй
Мөнхбаясгалангийн Амарбаярыг Баасанпүрэвийн Бат-Очир /ШД80123018/,
Энхболдын Лхамсүрэн /ЙЭ83022824/ нарт,
2014 оны 12 дугаар сарын 24-нд төрсөн /ФА13322420/, эмэгтэй Энхбатын
Ану-Үжинг Гантөмөрийн Ганцолмон /ЧИ61092578/, Доржпүрэвийн Наранцэцэг
/ЧО62120905/ нарт,
2014 оны 06 дугаар сарын 20-нд төрсөн /УЦ14262043/, эмэгтэй Энхбаярын
Танхилууныг Батаагийн Пүрэвсүрэн /ИЮ68061014/, Пэлжээгийн Гандолгор
/ИЭ67110161/ нарт тус тус үрчлүүлсүгэй.
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Ж.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 06 өдөр дугаар А/356 Улаанбаатар хот
Тамхи худалдаалах үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах,
шинээр олгох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31.1.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.5, 16 дугаар зүйлийн 16.3.4,
Тамхины хяналтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсгийг тус тус
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
1. Ажлын хэсгийн саналыг үндэслэн тамхи худалдаалах үйл ажиллагаа
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 5 /тав/, шинээр олгох 1 /нэг/ аж ахуйн нэгж,
иргэдийн нэрсийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
2. Тусгай зөвшөөрөл олгогдсон аж ахуйн нэгж, иргэдийн тамхи худалдаалах
үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа,
үйлчилгээний хэлтэс /Д.Булган/, Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс
/Д.Батчимэг/, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс /Г.Эрхэмбаяр/, Цагдаагийн 2 дугаар
хэлтэс /Х.Хадбаатар/, Хороодын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
3. Уг захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Ажлын хэсэг /Д.
Одбаяр/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД
2014 оны 10 сарын 03 өдөр дугаар А/355 Улаанбаатар хот
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх,
тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 18
дугаар зүйлийн 18.1, 18.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1. Дараах нэр бүхий 21 /хорин нэг/ иргэний ургийн овог, эцэг/эх/-ийн нэр,
нэрийг тус тус өөрчлөхийг зөвшөөрсүгэй.
Үүнд:
1987 оны 10 дугаар сарын 31-нд төрсөн, эмэгтэй Харчин ургийн овгийн
Дагвын Пагамдуламыг Гал ургийн овгийн Дагвын Пагамдулам гэж ургийн овог
өөрчлөх,
1989 оны 07 дугаар сарын 20-нд төрсөн, эмэгтэй Тарвагачин ургийн овгийн
Ганхуягийн Дүгчимэгийг Бодончууд ургийн овгийн Ганхуягийн Дүгчимэг гэж ургийн
овог өөрчлөх,
1989 оны 09 дүгээр сарын 28-нд төрсөн, эмэгтэй Боржигон ургийн овгийн
Хүрэлбаатарын Амармөрөнийг Дугар гэлэн ургийн овгийн Хүрэлбаатарын
Амармөрөн гэж ургийн овог өөрчлөх,
1993 оны 05 дугаар сарын 10-нд төрсөн, эрэгтэй Их богдынхон ургийн
овгийн Батаагийн Цогтбаярыг Өөлд ургийн овгийн Батаагийн Цогтбаяр гэж ургийн
овог өөрчлөх,
1955 оны 11 дүгээр сарын 15-нд төрсөн, эрэгтэй Лхамжавын Сүлдчилхааг
Чимэддоржийн Сүлдчилхаа гэж эцгийн нэр өөрчлөх,
1982 оны 04 дүгээр сарын 26-нд төрсөн, эрэгтэй Түгд ургийн овгийн
Доржийн Дашийг Хуягийнхан ургийн овгийн Доржийн Даш гэж ургийн овог
өөрчлөх,
1989 оны 09 дүгээр сарын 30-нд төрсөн, эмэгтэй Аюуш ургийн овгийн
Галбадрахын Гал-Эрдэнийг Халбагад ургийн овгийн Галбадрахын Гал-Эрдэнэ гэж
ургийн овог өөрчлөх,
2004 оны 10 дугаар сарын 24-нд төрсөн, эмэгтэй Ёокотагийн Саринаг
Долгоржавын Сарина гэж эхийн нэр өөрчлөх,
2007 оны 02 дугаар сарын 28-нд төрсөн, эмэгтэй Амгалангийн Анударийг
Отгонболорын Анударь гэж эхийн нэр өөрчлөх,
2009 оны 04 дүгээр сарын 08-нд төрсөн, эрэгтэй Ууганбаярын Энэрэлтийг
Буянхишигийн Энэрэлт гэж эхийн нэр өөрчлөх,
2013 оны 02 дугаар сарын 15-нд төрсөн, эрэгтэй Эрдэнэбатын Тэнүүнийг
Халиунын Тэнүүн гэж эхийн нэр өөрчлөх,
2012 оны 12 дугаар сарын 26-нд төрсөн, эмэгтэй Батсайханы Сондорыг
Сувд-Эрдэнийн Сондор гэж эхийн нэр өөрчлөх,
2002 оны 08 дугаар сарын 15-нд төрсөн, эмэгтэй Янжиндуламын
Соронзовыг Янжиндуламын Саранзэв гэж нэр өөрчлөх,
2006 оны 02 дугаар сарын 27-нд төрсөн, эмэгтэй Эрдэнийн Амин-Эрдэнийг
Эрдэнийн Ану гэж нэр өөрчлөх,
2006 оны 06 дугаар сарын 01-нд төрсөн, эрэгтэй Алтанцэцэгийн Анххүүг
Алтанцэцэгийн Билгүүн гэж нэр өөрчлөх,
2008 оны 01 дүгээр сарын 01-нд төрсөн, эрэгтэй Нарангэрэлийн
Сүзуунөвөлийг Нарангэрэлийн Амраа гэж нэр өөрчлөх,
2009 оны 02 дугаар сарын 06-нд төрсөн, эмэгтэй Гансүхийн Мөнхбилэгийг
Гансүхийн Амирлин гэж нэр өөрчлөх,
2012 оны 02 дугаар сарын 18-нд төрсөн, эмэгтэй Батнасангийн Нинжинг
Батнасангийн Номуундарь гэж нэр өөрчлөх,
2012 оны 06 дугаар сарын 13-нд төрсөн, эрэгтэй Ганбаярын Есүхэйг
Ганбаярын Энх-Ирээдүй гэж нэр өөрчлөх,
2013 оны 04 дүгээр сарын 22-нд төрсөн, эрэгтэй Баярбаатарын Даваанямыг
Баярбаатарын Чинбаяр гэж нэр өөрчлөх,
2013 оны 09 дүгээр сарын 08-нд төрсөн, эмэгтэй Насанмөнхийн Мөнхсувдыг
Насанмөнхийн Гэгээлэн гэж нэр өөрчлөх,
2. Захирамжийн хэрэгжилтийг хянан ажиллахыг Засаг даргын Тамгын газар
/Д.Одбаяр/-т даалгасугай.
ЗАСАГ ДАРГА Д.ГАНБОЛД

Leave a Reply

  • Facebook