ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэл 2015 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 2015 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байгаа 60 хүртлэх насны бэлтгэл офицерууд, 18-50 насны эрэгтэйчүүд, цэргийн анги, байгууллагад ажиллаж байгаа генерал, офицер, ахлагч, гэрээт цэргийн албан хаагч, цэрэгжсэн болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын албан хаагчдыг бүртгэх бүртгэлийн явцтай дүүргийн цэргийн штабаас хороодоор явж танилцлаа.

Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд бүртгэлийн явц 63 % тай явагдаж байна. Бүртгэл 2014 оны 1 дүгээр сарын 20 – ны өдрийг хүртэл үргэлжлэх тул та бүхнийг идэвхтэй оролцоно уу.

IMG_7074

 2

Leave a Reply

  • Facebook