ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ 2015 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Leave a Reply

  • Facebook