Хороод 2014 оны ажлаа тайлагнаж байна

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 26 дугаар зүйлийн 26.9 дэх хэсэгт Хорооны Засаг дарга иргэддээ ажлаа жил бүр тайлагнана гэж заасны дагуу Чингэлтэй дүүргийн хороодын Засаг дарга, Өрхийн эмнэлэг, Цагдаагийн хэсгийн байцаагч нар иргэддээ бүтэн жилийн хугацаанд хийсэн ажлаа тайлагнаж байна.Тайлангийн хурлаар 2014 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа танилцуулж, үнэлүүлж байгаа төдийгүй, өнгөрсөн хугацаанд бий болсон ололт, амжилтаа бататгаж, алдаа дутагдлаа засаж сайжруулж цаашид хороо, дүүргээ хөгжүүлэх, амьдрах орчин нөхцөлөө сайжруулах чиглэлээр олон шинэ ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.Үүнд иргэдийн идэвхтэй оролцоо ихээхэн чухал бөгөөд аливаа бүтээлч санал санаачилгыг хороодын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгуулан хэрэгжүүлэн ажиллах боломжтой юм.

1

6 4 3 1

ХОРООДЫН ИНХ-ЫН ХУВААРЬ

Хороо Хугацаа Хаана Ирц хүн
1 1-р хороо 1-р сарын 26-ны 17 цаг хийсэн 23-р сургууль Урлаг заал 54
2 2-р хороо 2-р сарын 07-нд 12.00 цагт 24-р сургууль спорт заал
3 3-р хороо 2-р сарын 06-нд Хорооны Иргэний Танхимд
4 4-р хороо 1-р сарын 24-ний 12 цагт хийсэн УБ Эрдэм их сургуулийн хурлын заал 58
5 5-р хороо 1-р сарын 27-ны 18 цагт хийсэн 50-р Сургуулийн Урлаг заал 74
6 6-р хороо 1-р сарын 17-ны 16 хийсэн Хорооны Иргэний танхимд 55
7 7-р хороо 1-р сарын 23-ны 15 цагт хийсэн Хорооны Иргэний танхимд 115
8 8-р хороо 1-р сарын 30-ны 15 цагт хийсэн Хорооны Иргэний танхимд 53
9 9-р хороо 1-р сарын 10-нд хийсэн хийсэн Хорооны Иргэний танхимд 96
10 10-р хороо 2-р сарын 14-ний 13 цагт Соёлын төвийн зааланд
11 11-хороо 1-р сарын 22-ний 15 цагт хийсэн 57-р хургуулийн урлаг заал 100
12 12-р хороо 2-р сарын 9-ний 17 цагт 61-р сургуулийн урлаг заал
13 13-р хороо 1-р сарын 30-ны 15 цагаас хийсэн Цагдаагийн 2-р хэлтсийн хурлын заал 87
14 14-р хороо 11-р сарын 30-ны 15 цагаас хийсэн Хорооны Иргэний танхимд 121
15 15-р хороо 1-р сарын 20-ны 13 цагт хийсэн 72-р сургуулийн Урлаг заал 126
16 16-р хороо 2014 оны 12-р сарын 30-нд хийсэн Хорооны Иргэний танхимд 140
17 17-р хороо 1-р сарын 24-ний 12 цагт хийсэн 37-р сургуулийн Урлаг заал 130
18 18-р хороо 2-р сарын 7-ны 14 цаг 37-р сургуулийн Урлаг заал
19 19-р хороо 1-р сарын 23-ны 13 цагт Зуслангийн хэсгүүд,1/24-ний 12 цагт Зээл, Тахилтын хэсгүүд,1/24-ний 15 цагт Дээд, доод Салхитын хэсгүүд

 

Хорооны Иргэний танхимд 163

 

Leave a Reply

  • Facebook