ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраас 2015 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр дүүргийн 2014-2016 онд хэрэгжих “Хүний нөөцийн хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд Засаг даргын Тамгын газраас баталсан удирдамжийн дагуу сургалт семинарыг “Энхийн төлөө” цогцолборт зохион байгууллаа.Уг сургалтаар Монгол Улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн үзэл баримтлал, холбогдох дүрэм журам, эрх зүйн акт, Архивын албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын хэрэгжилт хангах чиглэлээр хороодын зохион байгуулагч болон Иргэний танхимын ажилтнууд оролцлоо.Сургалтыг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн гишүүн, Монгол Улсын Их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн багш Ш.Цогтоо, Шихихутаг хууль зүйн дээд сургуулийн багш хуульч Ц.Амарсанаа, Чингэлтэй дүүргийн Тамгын газрын Архивын эрхлэгч С.Энхцацрал, Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Л.Ариунзаяа нар удирдан явууллаа.Сургалт чөлөөт ярилцлага, асуулт хариулт мэтгэлцээний зарчимд тулгуурлан явсан бөгөөд сургалтад оролцогчдоос цаашдаа энэ төрлийн хууль эрх зүйн сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулахыг хүсч, сургалтаас олж авсан мэдлэгээ цаашдын үйл ажиллагаандаа тусган ажиллахаар боллоо. 2 3 4website numbers total

Leave a Reply

  • Facebook