ИТХ-ынТэргүүлэгчдийн хоёрдугаар хуралдаан боллоо

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хоёрдугаар хуралдаан 90 %-ийн ирцтэйгээр 2015 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр боллоо.Хуралдаанаар “Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт газрын төлбөрийн итгэлцүүрийг хэрэглэх газрын хил, зааг итгэлцүүрийн тоон утгыг шинэчлэн тогтоох тухай” Өмч газрын харилцааны албаны ахлах мэргэжилтэн Ш.Амартайван, “Хурлын ажлын албаны бүтэц орон тоонд зарим өөрчлөлт оруулах тухай” , Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх тухай, Шагнах тухай / дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагаас шагналд уламжлагдан ирсэн/ асуудлуудыг Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Ц.Алтанцацрал тус тус танилцуулагдаж дэмжигдлээ.website numbers total

Leave a Reply

  • Facebook